หลวงพ่อจิตต์ จิตฺตวโร

อัตชีวประวัติหลวงพ่อพระมหาจิต จิตฺตวโรวัดเขาล้อม (ควนจง) จังหวัดสงขลา จากหนังสือสารธรรมมาลัย

หลวงพ่อเล่าให้ฟัง

หลวง พ่อจิตเกิดวันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. หลวงพ่อจิตต์หรือนายสมจิตต์ วงศ์สุคนธ์ เกิดวันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2468 ปีฉลู ที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 2468 ปีฉลูที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา หลวงพ่อเป็นลูกโทนของนายชุณห์ และนางซุ้ยถั้น วงศ์สุคนธ์ บิดาท่านรับราชการ กรมโลหะกิจ กระทรวงเกษตร นายสมจิตต์เป็นนักเรียนเรียนดี และได้รางวัลหมั่นเรียนในปี พ.ศ. 2477 และปี พ.ศ. 2479 จังหวัดสงขลา จนจบชั้น ม.8 และสอบได้เตรียมแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่เรียนได้ 1 ปี ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่เรียนได้ 1 ปีก็เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงได้ย้ายไปเรียนที่อยุธยา

หลัง จากนั้นได้กลับมาที่สงขลาทำงานที่โรงน้ำแข็งที่ข้างวัดโพธิ์ (เป็นโรงน้ำแข็งของหลวงประธานราษฎร์นิกร) นายสมจิตต์ ในขณะนั้นเป็นคนที่เกเร มีเงินเดือน 1000 บาท แต่ใช้ 10000 บาท เอาเงินไปเที่ยว ชอบเที่ยวในบาร์ที่มีเหล้าขายและมีสหายสนิทในโรงเรียนชื่อ คุณประพันธ์ สาลิฟา หรือบังแอ ขณะเที่ยวได้นำเงินในบริษัทไปใช้ 100,000 บาท แล้วนายสมจิตต์ ก็ได้หนีไป ในที่สุดพ่อของนายสมจิตต์ก็ได้นำเงินมาชดใช้ให้จนหมด การเป็นหนี้จำนวนนี้ทำให้นายสมจิตต์เกิดอาการเบื่อโลก น้าช้องที่เป็นป้าของนายสมจิตต์ ได้ขอร้องให้บวช 1 เดือน นายสมจิตต์ยอมบวช ทำให้พ่อและแม่ของนายสมจิตต์ดีใจมากที่ลูกจะได้รับการขัดเกลาในทางธรรม

ภาพถ่ายหลวงพ่อกับบิดาและญาติมิตรในงานบวช ณ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2475

ตอน ที่หลวงพ่อบวชที่วัดกลาง พวกเพื่อนนักเลงสุราพากันคิดว่าพอออกพรรษาแล้วหลวงพ่อจะสึก พากันมานัดแนะกันว่าจะไปกินสุราที่ไหน เที่ยวกันที่ไหนดี กับหลวงพ่อในวัด พอสหายแยกจากกันหลวงพ่อก็เดินเข้าไปนั่งสมาธิในโบสถ์ ในวัดกลางตอนใกล้ๆ เที่ยง นั่งประมาณ 2-3 ชั่วโมง พอลืมตาก็ถึงเวลาทำวัตรเย็น หลังจากนั้นทุกวันพอฉันเช้าเสร็จหลวงพ่อก็นั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์หลายๆ ชั่วโมง มีกิจวัตรแบบนี้อยู่หลาย ๆ วัน ก็รู้สึกว่ามีเสียงกระทบจนต้องหนีไปอยู่ในป่า หลวงพ่อก็ได้ขึ้นรถยนต์จากหน้าวัดกลางมาลงที่ตำบลควนหิน(ตำบลควนหินเป็นจุด กลางระหว่างอำเภอหาดใหญ่กับ จังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 25-30 กิโลเมตร) จากนั้นท่านก็เดินไปเรื่อยๆ โดยไม่รู้ว่าจะไปทางไหน จนถึงตำบลนาม่วง พบตาผ้าขาวชื่ออาบ แกได้พามาอยู่ตำบลควนจง ที่นั่นไม่มีพระเลย หลวงพ่อจึงได้อยู่กับตาผ้าขาว 2 คนหลวงพ่อได้เอาบาตรมาด้วย 1 ลูกตอนเช้าออกบิณฑบาตพบตาเซ็งเอาข้าวเหนียวมาให้ 1 ก้อนทำให้หลวงพ่อยังชีพอยู่ได้เวลานอนท่านก็ไม่ได้นอนที่กุฏิยอมนอนที่ใต้ ต้นไม้มีชาวบ้านเอาเสื่อมา ให้ท่านก็นอนทำสมาธิ

จน ปี พ.ศ. จนปี พ.ศ. 2499 หลวงพ่อลีมาจำพรรษาที่วัดควนมีด ตำบลควนมีด ท่านได้ทักทายว่า"ยังไม่ตายทีหรือ"กับหลวงพ่อ ในปี พ.ศ. 2500 ได้มีการบวชพระและเณร 2500 รูป (25 ศตวรรษ) พร้อมด้วยผ้าขาวและอุบาสกอุบาสิกาผู้ถือศีลทั้งหมดหลายร้อยหลายพันคน บวชที่ชายทะเลสมุทรปราการ โบสถ์ 1 บวช 1 โดยเอาเรือทำเป็นอุโบสถน้ำ จนกระทั่งการบรรพชา ได้ลุล่วงไป มีเงินเหลือมากถึง 3-400,000 บาท จึงได้คิดสร้างอุโบสถขึ้นเพื่อเป็นที่ประกอบสังฆกรรมต่างๆ จากนั้นหลวงพ่อทั้งสองก็แยกกัน โดยหลวงพ่อจิตต์ได้กลับได้กลับมาอยู่ที่วัดควนจงหลายพรรษา

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)


พ.ศ. 2503-2504 ท่านพ่อลีจะฝังลูกนิมิตที่วัดอโศการาม จึงได้เขียนจดหมายบอกหลวงพ่อจิตต์ให้มาช่วยกันตามธรรมเนียมของพระป่า เมื่อท่านพ่อลีอาพาธ หลวงพ่อจิตต์ได้รับอนุญาตให้ดูแลท่านพ่อลี ขณะที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า เมื่อท่านพ่อลีหายป่วย หลวงพ่อก็ได้กลับมาที่วัดควนจง กลับมาได้ไม่นานสหายธรรมก็ส่งข่าวมาว่าหลวงพ่อลีสิ้นแล้ว จึงได้ไปช่วยงานที่วัดอโศการาม ที่ผ่านมาหลวงพ่อจิตต์ก็ไม่ได้อบรมกับท่านพ่อลีนานเท่าไรนัก แต่ทางโลกเขาได้สมมุติว่าหลวงพ่อเป็นศิษย์ท่านพ่อลี บางครั้งที่วัดควนจงเกิดไฟไหม้หมายถึงการเกิดกิเลสในหัวใจทำให้ความปกติของ ภิกษุหายไป ใจของเจ้าของนั้นไม่สามารถรู้ว่าตั้งแต่บวชมานี้ ได้มีสมาธิเกิดเท่าไร เรื่องทุกข์เป็นเรื่องที่ละเอียด หลวงพ่อไม่เคยรับคำพูดจากท่านพ่อลี เพราะเวลาเช้าตอนอยู่กับท่าน ท่านก็ไม่ได้คุยอะไร (ครูบาอาจารย์จะพูดอะไรสักคำหนึ่งยากมาก เอาของจริงมาพูดก่อนดีกว่า ศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ท่านต้องมีความดีพิเศษรู้ว่าลูกศิษย์คิดอย่างไร ถ้าสอนไปแล้วคำพูดนี้จะได้ผลหรือไม่ ลูกศิษย์มีความดีที่จะละทุกข์หรือยัง เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ครูบาอาจารย์จะทำได้แต่ละองค์)

หลวงพ่อจิตต์ถ่ายที่คลองน้ำขาว ตำบลควนมีด อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ประมาณปี พ.ศ.2521 ซึ่งหลวงพ่อจำพรรษาอยู่ที่นี่หลายปี

หลัง จากที่ท่านพ่อลีเสียแล้ว เงินทองที่ได้จากการทำบุญก็ได้นำมาสร้างเจดีย์จนเสร็จสมบูรณ์ตามประสงค์ของ ท่านพ่อลีทุกประการ ชีวิตของหลวงพ่อที่ไม่มีท่านพ่อลี หลวงพ่อก็มาอยู่ที่วัดควนจงต่อไป แต่เมื่อไม่มีพี่เลี้ยงคอยชี้แนะ จึงหลบหนีออกจากวัดไปอยู่ในป่าในเขา เพื่อเอาความดีเอาชนะความทุกข์ที่ใจเป็นเวลาหลายปี ต้องการที่จะรู้ทุกข์เห็นทุกข์เห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็๋นทุกข์ จะรู้ความจริงนี้ได้ต้อง อาตาปี สัมปชาโณ คือการทรมานความทุกข์ที่ปิดบังอยู่นั้นให้ออกจากใจ หากจะเอาชนะยอดทุกข์ คือความกลัวตาย ต้องเอาความดีเข้าแลก เอาความดีที่สะสมนี้มาเอาชนะความทุกข์ บางครั้งเพื่อให้เห็นทุกข์ กายที่สบายอยู่นี้ ปิดบังไม่ให้เห็นความกลัวคือไม่สบาย เมื่อร่างกายได้รับความทรมาน เช่นการไม่กินข้าวหลายวัน เนื้อน้อยลง จะเดินเหินก็ไม่สะดวก ร่างกายไม่มีอาหารก็เกิดอาการอ่อนเพลีย เพื่อให้เห็นความจริงที่ว่า ร่างกายนี้เป็นก้อนทุกข์เป็นความจริง เรียกว่าไล่หลงตรงพุทธก็เลิกกันไป ถึงแม้ว่าร่างกายนี้จะไม่สบาย ล้มลุกคลุกคลานมีชีวิตที่ทุกข์ทรมาน ในภาษาพระจะเรียกว่า มีปิติในธรรมที่เห็นความจริง ซึ่งต้องต่อสู้กันก่อนจิตจึงค่อยรู้ความจริง จิตเก่าเราสู้ไม่มีถอย ความดีก็ชนะความทุกข์ได้เหมือนกัน ในที่สุดก็ happy ending คำนี้มิใช่จะเกิดได้กับทุกดวงใจโดยฉับไว แต่ต้องคอยอำนาจเหตุดี กำลังของเหตุดีสมบูรณ์เมื่อไรจึงจะค่อยพิชิตได้ การต่อสู้ครั้งนี้ต้องมีหลักใจ คือ ไล่หลงตรงพุทธ บริสุทธิ์แน่นปั๋ง ตราบใดที่กลัวความทุกข์ ความหลงทุกข์ยังอยู่ก็ต้องสู้กันต่อไป โดยการไล่หลงที่ความทุกข์ให้ความสำคัญมั่นหมายว่าไม่สบาย พวกเราได้สร้างความดีมามากน้อย ขอให้ตั้งใจ ตั้งชัยชนะที่ดวงใจ ก็ละทุกข์สมปรารถนาเทอญ

รายละเอียดการสร้างเหรียญหลวงพ่อจิตรุ่นหนึ่ง

ปี พ.ศ. 2538 ท่านหลวงพ่อจิตได้พำนักอยู่ที่วัดหนองน้ำขาว ต.นากะตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ในช่วงนั้นมีคุณบุญสวัสดิ์(บุ๊น) ซึ่งเป็นคหบดีในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงพ่อ ได้ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเกือบทุกอาทิตย์ ห้วงดังกล่าวนั้นมีคุณวีระวิทย์(เหลียง) คหบดีชาวหาดใหญ่ซึ่งเป็นน้องเขย ได้มาปรึกษาว่า ลูกศิษย์อยากจะสร้างเหรียญของหลวงพ่อแต่ขออนุญาตท่านหลายครั้งแล้ว ท่านยังไม่ตอบรับ จะทำอย่างไรได้บ้าง? คุณบุญสวัสดิ์จึงเอ่ยปากชวนคุณวีระวิทย์ว่า แวะมาหาที่สุราษฎร์แล้วไปขอหลวงพ่อด้วยกัน ทั้งสองคนจึงได้ไปกราบหลวงพ่อที่วัดฯที่ชุมพร

หลัง จากที่คุณบุญสวัสดิ์และคุณวีระวิทย์ทั้งสองคนได้กราบหลวงพ่อและก็ได้พากัน เดินกันไปดูเรื่องปั๊มบาดาลกัน ไปนั่งใต้ต้นไม้ในเขตวัดและหลวงพ่อได้สั่งความเรื่องต่างๆแล้ว หลวงพ่อท่านก็กล่าวว่า...

หลวง พ่อจิต...." เอ้า ยังมีอะไรอีกบ้าง ว่ามา " (หลวงพ่อท่านจะรู้วาระจิตของลูกศิษย์ และเวลาจะขออะไรจากท่านนั้นลูกศิษย์ก็มักจะเอ่ยปากกันไม่ค่อยออกเสมอๆ)

คุณบุญสวัสดิ์...." หลวงพ่อครับ จะเรียนขออนุญาตหลวงพ่อ ขออนุญาตสร้างเหรียญรูปหลวงพ่อไว้สักการะบูชากันครับ"

ห้วงนั้นก็นั่งนิ่งเงียบชั่วอึดใจหนึ่ง หลวงพ่อท่านก็เอ่ยปากว่า...

ลวงพ่อจิต...." จะสร้างก็สร้างได้ ถึงเวลาแล้ว"

คุณวีระวิทย์...." ตั้งใจจะสร้างเป็นเหรียญครับ และจะถวายให้หลวงพ่อไว้แจกแก่ลูกศิษย์ รายละเอียดจะมากราบเรียนให้ทราบครับหลวงพ่อ"

หลวง พ่อท่านพยักหน้ารับทราบ จึงได้มีการเตรียมการสร้างเหรียญรุ่นหนึ่งกันขึ้นมา โดยตั้งชื่อรุ่นว่า "ที่ระลึกฉลองอายุครบ ๗๐ ปี" ด้านหลังของเหรียญเป็น 2 ใบบัว โดยคุณวีระวิทย์เป็นผู้ออกแบบเหรียญและปรึกษากับคุณบุญสวัสดิ์ จำนวนเหรียญและล็อกเก็ตที่จัดสร้างในรุ่นหนึ่งนี้มีดังนี้

1. เหรียญทองคำ จำนวน 150 เหรียญ

2. เหรียญเงิน จำนวน 525 เหรียญ

3. เหรียญนวะ จำนวน 540 เหรียญ

4. เหรียญทองแดงรมดำมันปู จำนวน 10000 เหรียญ

5. ล็อกเก็ตสีฟ้า/ซีเปียขนาดใหญ่ แบบหุ้ม/ไม่หุ้ม จำนวน 480 อัน

6. ---------" ------------เล็ก " " 360 อัน

ในวันที่ 10 พ.ค.2538 ท่านหลวงพ่อจิตได้ทำพิธีอธิษฐานจิตเดี่ยว ที่วัดหนองน้ำขาว ต.นากะตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เป็นเวลา 3 วัน

รายละเอียดการสร้างเหรียญหลวงพ่อจิตรุ่นสอง

เหรียญรุ่นหนึ่งที่มีการสร้าง ไปนั้น ลูกศิษย์ทุกๆท่านที่ร่วมกันสร้างได้มอบเหรียญส่วนใหญ่แก่หลวงพ่อไว้แจกจ่าย ให้กับลูกศิษย์และประชาชนทั่วไป หลวงพ่อท่านมีดำริว่าจะแจกเหรียญในงานทอดกฐิน แต่เกรงว่าเหรียญจะมีไม่พอ วันที่ 22 มิย. 2538 ท่านหลวงพ่อจึงได้เรียกให้คุณวีระวิทย์ไปพบและอนุญาตให้สร้างเหรียญรุ่นที่ สอง คุณวีระวิทย์(เหลียง)จึงได้ปรึกษากับคุณบุญสวัสดิ์(บุ๊น) และออกแบบเหรียญรุ่นที่สอง เป็นรุ่นที่ด้านหลังมีใบบัว 3 ใบ ชื่อรุ่นว่า "ที่ระลึกงานทอดกฐิน" และได้บอกบุญแก่ลูกศิษย์ท่านอื่นๆมาร่วมกันจัดสร้าง มีจำนวนการจัดสร้างดังนี้....

1.เหรียญทองคำ จำนวน 140 เหรียญ

2.เหรียญเงิน จำนวน 530 เหรียญ

3.เหรียญนวะ จำนวน 500 เหรียญ

4.เหรียญทองแดงรมดำมันปู จำนวน 30,000 เหรียญ

วันที่ 25 ก.ย. 2538 ท่านหลวงพ่อจิตทำพิธีอธิษฐานจิตเดี่ยว เป็นเวลา 3 วัน ที่สำนักฯ กม.15 อ.นาทวี จ.สงขลา

เหรียญรุ่นนี้ท่านหลวงพ่ออธิษฐานไว้ 1.ให้ปลอดภัย 2. แก้โรคภัย (ทำน้ำมนต์ได้) 3.มีโชคลาภ (ทำมาค้าขึ้นร่ำรวย) 4.ด้านการศึกษา ท่านหลวงพ่อสั่งให้แจกเหรียญรุ่นสองนี้ในงานทอดกฐินวันเสาร์ที่ 14 ต.ค. 2538 เป็นครั้งแรก และแจกในงานทอดกฐินในปีอื่นๆในบางปีตามที่หลวงพ่อจะมีคำสั่งครับ

จนถึงปัจจุบัน มีการสร้างเหรียญออกมาเพียง 3 รุ่นเท่านั้น

เหรียญรุ่นที่สาม....ชื่อรุ่นว่า " ฉลองอายุครบ ๗ รอบ ๖ ต.ค.๒๕๕๒ "

หมายเหตุ : บล็อกที่ใช้ปั๊มเหรียญนั้นได้เจาะทำลายทิ้งทุกอันตั้งแต่ตอนที่สร้างเสร็จ

(ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณ กวนอู5555 บอร์ดพระเครื่องพลังจิต)

วัตถุประสงค์ ในการจัดสร้างวัตถุมงคลคือลูกศิษย์ลูกหาร่วมในการระดมทุนจัดสร้าง ที่มีจิตศรัทธาต่อพ่อท่านจิต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.praasia.com

อย่าลืม สิ่งดีเกิดจากความศรัทธา บุญที่เราทำไว้ ศีลที่เราถืออยู่
去 找師傅龍婆潔的資料!!原來師傅很低調!!今年80多岁!是一位大禅師!跟LP Man是同一糸派!!師傅的廟是在樹林里面!!!我問了泰國朋友他們都說師傅不愛出名也不要出書!!每天早上6点到7點見信徒!過後就進襌房沒有出來!! 師傅的銅牌做到第3幫!!三鎗不進的是第2幫! 龍婆潔 叫帶他的弟子們(理事们)他的佛牌要收起來先!不要放!等他不在了才放!!所以你去龍婆潔的廟是沒有佛牌供請的!!!假如有事找師傅!師傅會叫你打坐然後 師傅做聖水給你喝!!泰国朋友跟我說龍婆潔!現在身體不太好...!!很少見信徒了!!以前找師傅!師傅會送一粒銅牌!!所以很難得,大多信徒都不放!! 在師傅的身邊都是做大生意的老板都戴師傅佛牌!!師傅的佛牌不只戴辟險!戴mahaniyong(生意買賣)也很好!!剛剛上2個星期在合艾BP酒店前面 發生鎗案!一个泰国人喝醉酒吵架!另一个泰国在他背后腰部开3鎗!打不進!!这粒牌是第二幫B.E.2538 B.E.2538頭幫牌後面是蓮花葉2片 B.E.2538第二幫牌後面是蓮花葉3片 B.E.2552第三幫牌後面是法輪又找到一點資料了! 師傅的佛牌...中鎗不進!第一次發生是第3幫佛牌!!第二次發生是這個12月頭也就是第2幫佛牌!!!已經發生過奇蹟2次了!!!因為第一次發生奇蹟是 第三幫!!第二幫發生奇蹟是這個12月頭!!價錢還不貴!!以後就不知道!!See More I went to master Dragon great clean data!! Original master was low-key!! More than 80 years old this year! Is a great Zen master! LP Man is the same Jiao!! Master of temple is inside the forest!!! I asked the Thailand friends they say masters don't love famous won't book!! 6 points to 7 points see believers every morning! After the entered phrase didn't come out!! Master bronze medal 3rd help!! Three jets into 2nd help! Dragon great clean with his disciples (directors) his card to pick up first! Don't put it! He is not only!! So you go to the Dragon Temple is not a licence for great clean,!!! If something cannot find a teacher! Master chefs will tell you to meditate and then do to you drink holy water!! Thailand friends tell me the Dragon great cleaning! Now the body is not very good!! Rare followers!! Used to find the master! Masters will be sent one bronze medal!! So it is very rare, most believers do not!! On master side is big business bosses were wearing chefs!! Master card, not only provide insurance! Mahaniyong (business sale) is also very good!! Just 2 weeks on jets, which occurred in front of Hat Yai BP hotel! Thailand people drunk quarrel! Another Thailand behind his waist 3 jets opening! Choked off!! This card is the second help B.E.2538 B.E.2538 help card followed by the Lotus leaf 2 B.E.2538 second followed by Lotus Leaf 3 slices B.E.2552 third followed by law and had found little data! Jets into master Buddha! First is the 3rd helping!! Second occurrence is the first is the 2nd of December!!! Miracle has happened 2 times!!! Since the first miracle is the third help!! Second miracle occurs this December!! Prices are not expensive!! Then don't know!! (Translated by Bing) LP Jit ,Wat Kunzongดูเพิ่มเติม - See more at: http://www.goldmonday.com/product.php?product=8#sthash.lKM2uaiA.dpuf
去 找師傅龍婆潔的資料!!原來師傅很低調!!今年80多岁!是一位大禅師!跟LP Man是同一糸派!!師傅的廟是在樹林里面!!!我問了泰國朋友他們都說師傅不愛出名也不要出書!!每天早上6点到7點見信徒!過後就進襌房沒有出來!! 師傅的銅牌做到第3幫!!三鎗不進的是第2幫! 龍婆潔 叫帶他的弟子們(理事们)他的佛牌要收起來先!不要放!等他不在了才放!!所以你去龍婆潔的廟是沒有佛牌供請的!!!假如有事找師傅!師傅會叫你打坐然後 師傅做聖水給你喝!!泰国朋友跟我說龍婆潔!現在身體不太好...!!很少見信徒了!!以前找師傅!師傅會送一粒銅牌!!所以很難得,大多信徒都不放!! 在師傅的身邊都是做大生意的老板都戴師傅佛牌!!師傅的佛牌不只戴辟險!戴mahaniyong(生意買賣)也很好!!剛剛上2個星期在合艾BP酒店前面 發生鎗案!一个泰国人喝醉酒吵架!另一个泰国在他背后腰部开3鎗!打不進!!这粒牌是第二幫B.E.2538 B.E.2538頭幫牌後面是蓮花葉2片 B.E.2538第二幫牌後面是蓮花葉3片 B.E.2552第三幫牌後面是法輪又找到一點資料了! 師傅的佛牌...中鎗不進!第一次發生是第3幫佛牌!!第二次發生是這個12月頭也就是第2幫佛牌!!!已經發生過奇蹟2次了!!!因為第一次發生奇蹟是 第三幫!!第二幫發生奇蹟是這個12月頭!!價錢還不貴!!以後就不知道!!See More I went to master Dragon great clean data!! Original master was low-key!! More than 80 years old this year! Is a great Zen master! LP Man is the same Jiao!! Master of temple is inside the forest!!! I asked the Thailand friends they say masters don't love famous won't book!! 6 points to 7 points see believers every morning! After the entered phrase didn't come out!! Master bronze medal 3rd help!! Three jets into 2nd help! Dragon great clean with his disciples (directors) his card to pick up first! Don't put it! He is not only!! So you go to the Dragon Temple is not a licence for great clean,!!! If something cannot find a teacher! Master chefs will tell you to meditate and then do to you drink holy water!! Thailand friends tell me the Dragon great cleaning! Now the body is not very good!! Rare followers!! Used to find the master! Masters will be sent one bronze medal!! So it is very rare, most believers do not!! On master side is big business bosses were wearing chefs!! Master card, not only provide insurance! Mahaniyong (business sale) is also very good!! Just 2 weeks on jets, which occurred in front of Hat Yai BP hotel! Thailand people drunk quarrel! Another Thailand behind his waist 3 jets opening! Choked off!! This card is the second help B.E.2538 B.E.2538 help card followed by the Lotus leaf 2 B.E.2538 second followed by Lotus Leaf 3 slices B.E.2552 third followed by law and had found little data! Jets into master Buddha! First is the 3rd helping!! Second occurrence is the first is the 2nd of December!!! Miracle has happened 2 times!!! Since the first miracle is the third help!! Second miracle occurs this December!! Prices are not expensive!! Then don't know!! (Translated by Bing) LP Jit ,Wat Kunzongดูเพิ่มเติม - See more at: http://www.goldmonday.com/product.php?product=8#sthash.lKM2uaiA.dpuf

找師傅龍婆潔的資料!!原來師傅很低調!!今年80岁!是一位大禅師!跟LP Man是同一糸派!!師傅的廟是在樹林里面!!!我問了泰國朋友他們都說師傅不愛出名也不要出書!!每天早上6点到7點見信徒!過後就進襌房沒有出來!! 師傅的銅牌做到第3幫!!三鎗不進的是第2幫! 龍婆潔 叫帶他的弟子們(理事们)他的佛牌要收起來先!不要放!等他不在了才放!!所以你去龍婆潔的廟是沒有佛牌供請的!!!假如有事找師傅!師傅會叫你打坐然後 師傅做聖水給你喝!!泰国朋友跟我說龍婆潔!現在身體不太好...!!很少見信徒了!!以前找師傅!師傅會送一粒銅牌!!所以很難得,大多信徒都不放!! 在師傅的身邊都是做大生意的老板都戴師傅佛牌!!師傅的佛牌不只戴辟險!戴mahaniyong(生意買賣)也很好!!剛剛上2個星期在合艾BP酒店前面 發生鎗案!一个泰国人喝醉酒吵架!另一个泰国在他背后腰部开3鎗!打不進!!这粒牌是第二幫B.E.2538 B.E.2538頭幫牌後面是蓮花葉2 B.E.2538第二幫牌後面是蓮花葉3 B.E.2552第三幫牌後面是法輪又找到一點資料了! 師傅的佛牌...中鎗不進!第一次發生是第3幫佛牌!!第二次發生是這個12月頭也就是第2幫佛牌!!!已經發生過奇蹟2次了!!!因為第一次發生奇蹟是 第三幫!!第二幫發生奇蹟是這個12月頭!!價錢還不貴!!以後就不知道!!

I went to master Dragon great clean data!! Original master was low-key!! More than 80 years old this year! Is a great Zen master! LP Man is the same Jiao!! Master of temple is inside the forest!!! I asked the Thailand friends they say masters don't love famous won't book!! 6 points to 7 points see believers every morning! After the entered phrase didn't come out!! Master bronze medal 3rd help!! Three jets into 2nd help! Dragon great clean with his disciples (directors) his card to pick up first! Don't put it! He is not only!! So you go to the Dragon Temple is not a licence for great clean,!!! If something cannot find a teacher! Master chefs will tell you to meditate and then do to you drink holy water!! Thailand friends tell me the Dragon great cleaning! Now the body is not very good!! Rare followers!! Used to find the master! Masters will be sent one bronze medal!! So it is very rare, most believers do not!! On master side is big business bosses were wearing chefs!! Master card, not only provide insurance! Mahaniyong (business sale) is also very good!! Just 2 weeks on jets, which occurred in front of Hat Yai BP hotel! Thailand people drunk quarrel! Another Thailand behind his waist 3 jets opening! Choked off!! This card is the second help B.E.2538 B.E.2538 help card followed by the Lotus leaf 2 B.E.2538 second followed by Lotus Leaf 3 slices B.E.2552 third followed by law and had found little data! Jets into master Buddha! First is the 3rd helping!! Second occurrence is the first is the 2nd of December!!! Miracle has happened 2 times!!! Since the first miracle is the third help!! Second miracle occurs this December!! Prices are not expensive!! Then don't know!! (Translated by Bing) LP Jit ,Wat Kunzongดูเพิ่มเติม

โชว์รูปภาพหลวงพ่อจิต

ภาพขาวดำหลวงพ่อจิต

去 找師傅龍婆潔的資料!!原來師傅很低調!!今年80多岁!是一位大禅師!跟LP Man是同一糸派!!師傅的廟是在樹林里面!!!我問了泰國朋友他們都說師傅不愛出名也不要出書!!每天早上6点到7點見信徒!過後就進襌房沒有出來!! 師傅的銅牌做到第3幫!!三鎗不進的是第2幫! 龍婆潔 叫帶他的弟子們(理事们)他的佛牌要收起來先!不要放!等他不在了才放!!所以你去龍婆潔的廟是沒有佛牌供請的!!!假如有事找師傅!師傅會叫你打坐然後 師傅做聖水給你喝!!泰国朋友跟我說龍婆潔!現在身體不太好...!!很少見信徒了!!以前找師傅!師傅會送一粒銅牌!!所以很難得,大多信徒都不放!! 在師傅的身邊都是做大生意的老板都戴師傅佛牌!!師傅的佛牌不只戴辟險!戴mahaniyong(生意買賣)也很好!!剛剛上2個星期在合艾BP酒店前面 發生鎗案!一个泰国人喝醉酒吵架!另一个泰国在他背后腰部开3鎗!打不進!!这粒牌是第二幫B.E.2538 B.E.2538頭幫牌後面是蓮花葉2片 B.E.2538第二幫牌後面是蓮花葉3片 B.E.2552第三幫牌後面是法輪又找到一點資料了! 師傅的佛牌...中鎗不進!第一次發生是第3幫佛牌!!第二次發生是這個12月頭也就是第2幫佛牌!!!已經發生過奇蹟2次了!!!因為第一次發生奇蹟是 第三幫!!第二幫發生奇蹟是這個12月頭!!價錢還不貴!!以後就不知道!!See More I went to master Dragon great clean data!! Original master was low-key!! More than 80 years old this year! Is a great Zen master! LP Man is the same Jiao!! Master of temple is inside the forest!!! I asked the Thailand friends they say masters don't love famous won't book!! 6 points to 7 points see believers every morning! After the entered phrase didn't come out!! Master bronze medal 3rd help!! Three jets into 2nd help! Dragon great clean with his disciples (directors) his card to pick up first! Don't put it! He is not only!! So you go to the Dragon Temple is not a licence for great clean,!!! If something cannot find a teacher! Master chefs will tell you to meditate and then do to you drink holy water!! Thailand friends tell me the Dragon great cleaning! Now the body is not very good!! Rare followers!! Used to find the master! Masters will be sent one bronze medal!! So it is very rare, most believers do not!! On master side is big business bosses were wearing chefs!! Master card, not only provide insurance! Mahaniyong (business sale) is also very good!! Just 2 weeks on jets, which occurred in front of Hat Yai BP hotel! Thailand people drunk quarrel! Another Thailand behind his waist 3 jets opening! Choked off!! This card is the second help B.E.2538 B.E.2538 help card followed by the Lotus leaf 2 B.E.2538 second followed by Lotus Leaf 3 slices B.E.2552 third followed by law and had found little data! Jets into master Buddha! First is the 3rd helping!! Second occurrence is the first is the 2nd of December!!! Miracle has happened 2 times!!! Since the first miracle is the third help!! Second miracle occurs this December!! Prices are not expensive!! Then don't know!! (Translated by Bing) LP Jit ,Wat Kunzongดูเพิ่มเติม - See more at: http://www.goldmonday.com/product.php?product=8#sthash.lKM2uaiA.dpuf

โชว์รูปภาพหลวงพ่อจิต

ภาพขาวดำหลวงพ่อจิต

ภาพสีหลวงพ่อจิต

รายละเอียดการจัดสร้างรูปหล่อปี 2553

สำหรับ ข้อมูลการจัดสร้างรูปหล่อหลวงพ่อจิตรุ่นแรก จำนวนสร้าง 1001 องค์ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างมาจากลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านหลวงพ่อจิต (ขอสงวนนามนะครับ หากอยากทราบชื่อลูกศิษย์ท่านนี้ โทรถามครับ 083-185-4074) ต้องการสร้างเพื่อถวายหลวงพ่อทั้งหมด โดยไม่มีการจอง ให้หลวงพ่อไว้แจก ซึ่งก่อนการสร้างก็ได้ปรึกษาหลวงพ่อจิตและท่านก็อนุญาติแล้วครับ

ตอนแรกได้จัดสร้างรูปหล่อออกมาเป็นเนื้อทองแดง จำนวนสร้าง 270 องค์ จะมีขนาดเล็กกว่าเนื้อนวะที่เห็นกันนะครับ พอหลวงพ่อดูท่านก็ไม่ค่อยชอบบล็อกนี้ เพราะเห็นว่าเล็กไป เลยมีการสรัางรูปหล่ออีกบล็อกที่เป็นเนื้อนวะปัจจุบันครับ ซึ่งเนื้อนี้ ก็จะมีรูปหล่อลองพิมพ์ 1 องค์ แล้วจัดสร้างเพิ่มอีก 1000 องค์ รวมเป็น 1001 องค์ครับ เมื่อรวมกับเนื้อทองแดง ก็1271 องค์ที่ได้รับการปลุกเสกจากหลวงพ่อ เมื่อคืนที่ 5 ต.ค.ปี 2553 เป็นวัตถุมงคลเพียงรุ่นเดียวของหลวงพ่อที่มีการปลุกเสก 2 รอบครับคือ ตอน 3 ทุ่ม 1 รอบ และ ตอนตี 3 อีก 1 รอบ หลวงพ่อให้ตั้งชื่อว่า รุ่นพิเศษ

ส่วนรูปหล่อเนื้อเงิน ผู้สร้างเป็นหนึ่งในกรรมการของรูปหล่อรุ่นแรก ใช้บล็อกนวะในการสร้าง จำนวนสร้างประมาณ 30 องค์ ทำการสร้างโดยที่เขาไม่ได้ขออนุญาตหลวงพ่อก่อนครับ และจะเอามาร่วมในการปลุกเสกด้วย แต่หลวงพ่อไม่ยอม และรูปหล่อรุ่นนี้ก็ยังไม่ได้ตอกโค้ดด้วยนะครับ

รูปหล่อรุ่นแรกที่สร้างทุกองค์ (ผลิตจากโรงงาน ต้นทุนประมาณ 360 บาทต่อองค์เป็นเนื้อนวะแท้) ใช้ทุนสร้างประมาณ สามแสนกว่าบาท ได้ถวายให้หลวงพ่อทั้งหมดด้วยความศรัทธาครับ ให้หลวงพ่อแจกเอง

- See more at: http://www.goldmonday.com/product.php?product=8#sthash.lKM2uaiA.dpuf
ภาพสีหลวงพ่อจิต

ภาพสีหลวงพ่อจิต

รายละเอียดการจัดสร้างรูปหล่อปี 2553

สำหรับ ข้อมูลการจัดสร้างรูปหล่อหลวงพ่อจิตรุ่นแรก จำนวนสร้าง 1001 องค์ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างมาจากลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านหลวงพ่อจิต (ขอสงวนนามนะครับ หากอยากทราบชื่อลูกศิษย์ท่านนี้ โทรถามครับ 083-185-4074) ต้องการสร้างเพื่อถวายหลวงพ่อทั้งหมด โดยไม่มีการจอง ให้หลวงพ่อไว้แจก ซึ่งก่อนการสร้างก็ได้ปรึกษาหลวงพ่อจิตและท่านก็อนุญาติแล้วครับ

ตอนแรกได้จัดสร้างรูปหล่อออกมาเป็นเนื้อทองแดง จำนวนสร้าง 270 องค์ จะมีขนาดเล็กกว่าเนื้อนวะที่เห็นกันนะครับ พอหลวงพ่อดูท่านก็ไม่ค่อยชอบบล็อกนี้ เพราะเห็นว่าเล็กไป เลยมีการสรัางรูปหล่ออีกบล็อกที่เป็นเนื้อนวะปัจจุบันครับ ซึ่งเนื้อนี้ ก็จะมีรูปหล่อลองพิมพ์ 1 องค์ แล้วจัดสร้างเพิ่มอีก 1000 องค์ รวมเป็น 1001 องค์ครับ เมื่อรวมกับเนื้อทองแดง ก็1271 องค์ที่ได้รับการปลุกเสกจากหลวงพ่อ เมื่อคืนที่ 5 ..ปี 2553 เป็นวัตถุมงคลเพียงรุ่นเดียวของหลวงพ่อที่มีการปลุกเสก 2 รอบครับคือ ตอน 3 ทุ่ม 1 รอบ และ ตอนตี 3 อีก 1 รอบ หลวงพ่อให้ตั้งชื่อว่า รุ่นพิเศษ

ส่วนรูปหล่อเนื้อเงิน ผู้สร้างเป็นหนึ่งในกรรมการของรูปหล่อรุ่นแรก ใช้บล็อกนวะในการสร้าง จำนวนสร้างประมาณ 30 องค์ ทำการสร้างโดยที่เขาไม่ได้ขออนุญาตหลวงพ่อก่อนครับ และจะเอามาร่วมในการปลุกเสกด้วย แต่หลวงพ่อไม่ยอม และรูปหล่อรุ่นนี้ก็ยังไม่ได้ตอกโค้ดด้วยนะครับ

รูปหล่อรุ่นแรกที่สร้างทุกองค์ (ผลิตจากโรงงาน ต้นทุนประมาณ 360 บาทต่อองค์เป็นเนื้อนวะแท้) ใช้ทุนสร้างประมาณ สามแสนกว่าบาท ได้ถวายให้หลวงพ่อทั้งหมดด้วยความศรัทธาครับ ให้หลวงพ่อแจกเอง