เว็บไซต์ พระเอเซียดอทคอม ขอแจ้งให้ทราบว่า รายการต่อไปนี้ที่ทางเว็บไซต์ได้จัดทำขึ้น

- ข้อความแปลภาษาไทย-จีน-อังกฤษ
- ข้อความและเนื้อหาบทความ
- ภาพประกอบบทความ
- สติ๊กเกอร์แชท


ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ พระเอเซียดอทคอม แต่เพียงผู้เดียว

ห้ามมิให้บุคคลใด ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบใดๆก็แล้วแต่ เช่น บิท/ฟอร์เวิร์ดเมล์/Jpeg หรือแบบอื่นๆ ซึ่งอันนำความเสียหายและเสียประโยชน์แก่บริษัท

ผู้ใดทำการละเมิด ทางฝ่ายกฎหมายทจะทำดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการยอมความใดๆทั้งสิ้น

ฝ่ายกฎหมายเว็บไซต์ พระเอเซียดอทคอม


© 2013 www.praasia.com : สำนักงานเว็บไซต์พระเอเซีย. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย