หน้าแรกพระเอเซีย / 首页亚洲网 เข้าสู่ร้านค้า/进入商店 สินค้าในร้าน / 本店产品
ค้นหาพระเครื่อง / 搜索聖物:
达古玛哈尼勇艮兰+金质12心符管(试模版) ตะกรุดหัวใจมหาบุรุษ 12 จำพวก(ตะกรุดเทพดำ) เนื้อเงินทองคำ ลองพิมพ์ 2 โค๊ต สำนักรวมเทพ จ.สงขลา

达古玛哈尼勇艮兰+金质12心符管(试模版)

达古玛哈尼勇艮兰(96.5%)+金质12心符管(99.99%)
** 达古玛哈尼勇艮兰+金质12心符管
**达古玛哈尼勇艮兰+玫瑰金质12心符管
**达古玛哈尼勇艮兰+银质12心符管
功效 เมตตามหานิยมเชิญชอบ (人缘 招引)
ส่งเสริมด้านการงาน(工作顺利)
ดึงดูดเงินล้าน(招引百万千万)
เจรจาธุระกิจราบรื่น(谈生意顺利)
กันคุณไสย(防阻咒 防小人 防不好的东西)
แคล้วคลาดปลอดภัย(避险 平安)
แก้อุปสรรค์ด้านความรัก(感情问题)

**纯金+纯金符管99.99% 或
银+ 纯金符管99.99%
适合投资、生意、 出入平安、解降、避险 偏正财、人缘旺盛、、

感情等、招财。 面临危机时,符管里的黑神灵气会将危急变良机与机会,

好事连来,蓬凶化吉,如心善良时常做过布施的人佩戴,

然而会带来更与惊喜。
**银+玫瑰金质12心符管质属于有软+硬性的存在,

对异性的人缘特别好,人缘六合, 求复合,感情恢复如初。

给你们感情一次机会。夫妻或爱侣之间感情和睦的,

增进之间感情。适合双方感情有裂痕的经常吵架闹分手的,

促进感情。特别于对某些強求不到东西或不能达成愿望的许愿,

佩带这版符管常而会得一定的惊喜,生意红火、招引百万、

好事连来,蓬凶化吉,助 出入平安、解降、避险也很好。

** 银+银质属于偏正财 横财 目前最高的一版,助力于人缘,

招贵人 平安,防排不好的东西,祛邪、在招·避·求 许愿方面

都有一定的助力。人缘六合、生意红火、招引百万、好事连来,

蓬凶化吉,助 出入平安、解降、避险也很好。

**银+青铜质 功效 偏 正 横财 生意 防阻咒 祛邪 平安 提前预防

**银+红铜质 功效 解降 化解 生意兴隆 工作顺利 招财 贵人 避险 防小人(要当纯金人) 
**银+锡质 功效 工作 柔软 感情 人缘 贵人 说服力大 谈生意 管理(要当好人)

念 那莫语咒(三次)
那莫 达沙 帕卡哇多 哈拉哈多 三玛三铺塔沙
Namo tatsa phakhawato halahato sammasamphutthatsa
(念三次)
百万八心玛哈尼勇符管咒语(一次)
嗡 吉抵吉丹 吉抵潘丹 吉栽玛怒谭来
谭赢谭猜 动玛午奴古 动玛哈古
Om Jit Ti Jit Tang, Jit Ti Phan Tang Jit Jai Ma Nus Thang Lai
Thang Hying Thang Chai, Tong Ma Ud Non Ku Tong Ma Ha Ku
โอม จิตติจิตตัง จิตติพังตัง 
จิตใจมนุษย์ทั้งหลาย
จิตใจทั้งหญิงทั้งชาย
ต้องมาอุดหนุนกู ต้องมาหากู
念好了如果你拜供品给帕拍神和12心神 叫它们来吃你所拜供品

就许愿财源广广进 让你富富兴兴就行

符管里有帕拍神 พระพาย 和12心神 对于 招财 人缘最强 要慢慢

用才起效 不是一下子求就一下子就能得到的 许愿之前一定

要念那莫咒语三次再念咒语一次 要经常念

达古玛哈尼勇艮兰+十二心符管
1 帝主伟人心脏( 高于所有的神皇)
2 国王伟人心脏( 高于所有的国王的权力)
3 元帥伟人心脏( 高于所有的 
最高指挥官的权力)
4 聪明精英伟人心脏(高于所有的
聪明精英人)
5 亿万富翁伟人心脏(多于所有的顶级
亿万富翁的财富)
6 幸运伟人心脏(比所有的幸运人更加幸运)
7 国师伟人心脏(超过所有国师的知识)
8 佛祖伟人心脏
9 男人贵人心脏
10 女人贵人心脏
11 风神心脏 (风到哪里 贵客在那里)
12 符管心脏(如果没有符管心脏 帮人很慢)
共 12 种伟人心脏的合奏达古 所以威力比很大还更强大,

比好还更好 叫什么来什么的功效
达古华哉玛哈布鲁 北赞铺(12 种伟人心脏符管)

在1000 多年前的古老辈的高僧
所有的师父都带这种符管继承到现在,这符管有顶级强大的流行感,

如放在家里可以帮助不会受到强盗的危险,哪个女人很难有孩子,

请这符管戴在手腕上也可以帮助那个女会有很多孩子,

孩子生出来也得到很多人的爱,如前说来的好效果,

师父解释是应为这种符管能帮助我们得到功德和特等功勋,

还会得到很多很多的好处。所以谁请符管戴在身上,

赚取自己无债一身轻,平时默祷,遵守四谛,穷人会成为富人,

恶运人会成为幸运人,无官階人会得到官階,哪个女人没有

丈夫会得到丈夫,哪个男人没有妻子会得到妻子,

那个家庭分裂会和好,没有孩子会得到孩子,

没有慧欣会得到慧欣,如果国家,田地,公司,商店,

庙衰落理了这种符管也可以帮助,公司,商店会发达,

如果把符管装在主佛像低部,没天祭拜和默祷也会得到很大的财源。

 
达古玛哈尼勇艮兰+金质12心符管(试模版) ตะกรุดหัวใจมหาบุรุษ 12 จำพวก(ตะกรุดเทพดำ) เนื้อเงินทองคำ ลองพิมพ์ 2 โค๊ต สำนักรวมเทพ จ.สงขลา
达古玛哈尼勇艮兰+金质12心符管(试模版) ตะกรุดหัวใจมหาบุรุษ 12 จำพวก(ตะกรุดเทพดำ) เนื้อเงินทองคำ ลองพิมพ์ 2 โค๊ต สำนักรวมเทพ จ.สงขลา
达古玛哈尼勇艮兰+金质12心符管(试模版) ตะกรุดหัวใจมหาบุรุษ 12 จำพวก(ตะกรุดเทพดำ) เนื้อเงินทองคำ ลองพิมพ์ 2 โค๊ต สำนักรวมเทพ จ.สงขลา
达古玛哈尼勇艮兰+金质12心符管(试模版) ตะกรุดหัวใจมหาบุรุษ 12 จำพวก(ตะกรุดเทพดำ) เนื้อเงินทองคำ ลองพิมพ์ 2 โค๊ต สำนักรวมเทพ จ.สงขลา
 
รายละเอียดพระเครื่อง /产品详容
ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ / 通信助理国际贸易
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999)

พูดเขียนภาษาต่างประเทศไม่เป็นไม่เป็นไร เราเป็นสื่อให้ แค่คุณก๊อปปี๊ [Link สีแดง / 连接] ข้างล่างนี้ส่งมาที่ ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) เราจะสื่อสารให้ครับ

想购请圣物但不会泰语没问题, 只要您把以下红色的 [Link / 连接] 复制, 送到 通信助理国际贸易 :
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) 里, 加为好友 一定会帮得了您
Copy Link / 复制连接 : http://www.praasia.com/shop_product.php?product_id=16928
ID สินค้า / ID 商品 : 16928  | Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999
ชื่อพระเครื่อง / 产品名 : 达古玛哈尼勇艮兰+金质12心符管(试模版) ตะกรุดหัวใจมหาบุรุษ 12 จำพวก(ตะกรุดเทพดำ) เนื้อเงินทองคำ ลองพิมพ์ 2 โค๊ต สำนักรวมเทพ จ.สงขลา
ราคา / 价格 : 52000 Baht
สถานะ / 状况 : ให้เช่า / 出售
ชื่อร้าน / 店鋪名稱 : พระราคาหลักร้อย พุทธคุณเกินล้าน
เบอร์โทรติดต่อ / 電話 : 0927464999    074262615
ที่อยู่ / 地址: 15/3 ถ.ผดุงภักดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
จำนวนผู้เช้าชม / 游客: 4687 คน (วันที่ลงประกาศ / 发布日期 10-05-2019 01:00:31 )
วันที่เปิดร้านค้า / 开店日期: 10 October 2014
ต่ออายุวันที่ล่าสุด / 最后次会员续期申请日期: 22 November 2021
วันสิ้นสุด / 结束日期: 22 November 2022 (เหลืออีก / 剩下 หมดอายุการใช้งาน 商店到期 วัน / 天)
วิธีการชำระเงิน / 如何付款 :
ชื่อบัญชี / 帐户名称: นายเซิงฟู หลิน
ธนาคาร / 银行名称 : กรุงไทย
สาขา /分行 : ปุณณกัณฑ์
เลขที่บัญชี / 帐户号码: 8790023196
ประเภทบัญชี / 帐户类型: ออมทรัพย์
อื่น ๆ / 其他 : 6212262201028933325 林声福 中国工商银行海省分行 (一万元以上) 支付宝付款(一万元以下 可以选其中一个) Tee hatyai 帐号 66-933629222 福興利 帐号 66-927464999 微信付款(一万元以下) 福興利 ID WC Tee899999 真实姓名 林声福 证件号码 460004197901112812
ราคาพระเครื่อง / 聖物价格 : THB
ค่าส่งสินค้า / 聖物运费: THB
ค่าธรรมเนียม ​Paypal / 服务费: 5%
ชำระสินค้านี้ผ่าน Paypal / 付款: สำหรับสมาชิกเท่านั้น / 只仅用于会员而己
ความเชื่อถือร้านค้านี้/ 本店的信用与服务态度分数:
คะแนนรวม / 总分数 52930 | Comment 0
 
ระบบส่งข้อความ 2 ภาษา / 送消息2种语言翻译系统
โหวต / 评论 : 达古玛哈尼勇艮兰+金质12心符管(试模版) ตะกรุดหัวใจมหาบุรุษ 12 จำพวก(ตะกรุดเทพดำ) เนื้อเงินทองคำ ลองพิมพ์ 2 โค๊ต สำนักรวมเทพ จ.สงขลา )
รายงานผลโหวตพระนี้ / 投票系統佛牌真-假区
ระบบโหวตนี้จะแสดงผลโหวตและเหตุผลที่โหวตเท่านั้น สำหรับข้อมูลผู้โหวตทางทีมงานได้มีการบันทึกไว้ เพื่อป้องกันผู้ที่มาช่วยดูพระให้ หากมีการโหวตว่าเก๊จนพระเครื่องนี้
มีคะแนนไม่ถึง 0% ระบบจะทำการลบสินค้านี้ทันที แต่หากผู้ที่โหวตมั่ว ๆ จะมีการตรวจสอบและหากมีเจตนาที่ไม่ดีจะมีการดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
投票系統佛牌真-假只能展示投票的报告结果和理由 总台中心团队员将会把所有关于员会投票的报告结果和理由记录 为了保护别人知道是哪位会员来帮测看牌和投票
如果本尊佛牌被投票假牌度的分数低于 0% 系统将会自动删除掉本尊佛牌 如果是会员乱投票 将被调查,如是故意, 将快被暂时冻洁或是被取消会员权 如果还确定您的佛
100 คะแนน / 分数
พระเก๊ / /假牌 ไม่แน่ใจ / 不确定 พระแท้ / 真牌
หากท่านคิดว่าพระเครื่องของท่านเป็นพระแท้แน่นอน ควรทำการแนบใบการันตีพระจากศูนย์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
如果还确定您的佛牌是正牌,必需把各地的认正佛牌中心出的认正佛牌书传来,以增加可靠性
เข้าสู่ระบบ / 登录
username / 帐号 : password / 密码 : ลืมรหัสผ่าน / 忘记密码 
ความคิดเห็นของการให้คะแนน / 投票分数的意见
สินค้าอื่น ๆ ในร้าน พระราคาหลักร้อย พุทธคุณเกินล้าน / 店的其它产品
  ID :18762
ให้เช่า / 出售
828
  ID :18761
ให้เช่า / 出售
974
  ID :18760
ให้เช่า / 出售
826
  ID :18759
ขายแล้ว / 已出售
786
  ID :18758
ให้เช่า / 出售
944
  ID :18757
ขายแล้ว / 已出售
731
  ID :18756
ให้เช่า / 出售
971
  ID :18755
ให้เช่า / 出售
781
  ID :18754
ให้เช่า / 出售
1403
  ID :18753
ให้เช่า / 出售
754
  ID :18752
ให้เช่า / 出售
1325
  ID :17180
พระโชว์ / 展示
3332
  ID :17179
ให้เช่า / 出售
4242
  ID :17162
ขายแล้ว / 已出售
3732
  ID :17161
ขายแล้ว / 已出售
2626
  ID :17160
ให้เช่า / 出售
3742
  ID :17159
ให้เช่า / 出售
7969
  ID :17158
ขายแล้ว / 已出售
7671
  ID :17157
ให้เช่า / 出售
3056
  ID :17156
ให้เช่า / 出售
4235
  ID :17155
ให้เช่า / 出售
2545
  ID :17154
ให้เช่า / 出售
4303
  ID :17153
ให้เช่า / 出售
3137
  ID :16928
ให้เช่า / 出售
4687
  ID :16927
ให้เช่า / 出售
3402
  ID :16926
ให้เช่า / 出售
3702
  ID :16925
ให้เช่า / 出售
3756
  ID :16924
ให้เช่า / 出售
3603
  ID :16923
พระโชว์ / 展示
4621
  ID :16922
ขายแล้ว / 已出售
4642
เข้าสู่ร้าน พระราคาหลักร้อย พุทธคุณเกินล้าน / 进入商店