หน้าแรกพระเอเซีย / 首页亚洲网 เข้าสู่ร้านค้า/进入商店 สินค้าในร้าน / 本店产品
ค้นหาพระเครื่อง / 搜索聖物:
A1/4 黑神圣物之一 龙普托灵丹 哇扎喜 宝发版 青铜12心符管 黑神药草质 佛历 2560 年瓦 哥阿辟尼行寺 (办呢区 沙霸哟县 宋卡府) 发行量 597 尊 No.492 วัตถุมงคลเทพดำ หลวงปู่ทวดลิ้นดำ วาจาสิทธิ์ เนื้อว่านเทพดำ ฝังตะกรุดทองทิพย์มหานิยมเงินล้าน รุ่นเบิกฟ้า ปี 2560 วัดเกาะอภินิหาร สร้าง 597 องค์ เลข.๔๙๒

A1/4 

黑神圣物之一 龙普托灵丹 哇扎喜 宝发版 青铜12心符管 黑神药草质 佛历 2560 年瓦 哥阿辟尼行寺 

(办呢区 沙霸哟县 宋卡府) 发行量 597 尊 No.492

วัตถุมงคลเทพดำ หลวงปู่ทวดลิ้นดำ วาจาสิทธิ์ เนื้อว่านเทพดำ ฝังตะกรุดทองทิพย์มหานิยมเงินล้าน รุ่นเบิกฟ้า ปี 2560 วัดเกาะอภินิหาร สร้าง 597 องค์ เลข.๔๙๒

宝发版各尊佛像的含义
1 前面上三佛祖代表 原始佛祖 右 祖亲 父母
   老师等 左 现在的佛及高僧和尚
2 三粒蜜玛通 招来的含义 如招 人缘 贵人 财
   运 招引别的等...
3 中间龙普托灵丹神灵
4 龙普托灵丹神灵的左右 特别版有塞不同财
   质的12心符管
5 前后六尊地主公 五方地主(即東、南、
   西、北、中)+自己家里一尊
6 后上面招人缘符咒 有许求+招
    引+防避+保佑的全功效作用
7 下一点 左鬼王(涛外素弯) 中 四面佛 右 象
    神(胜利佛) 
8 中间位置 聚宝箱(金银财宝发 保财 存财
   招人缘 等 在龙普托灵丹的后面 由龙普托
   灵丹保管)
*******************
主要材质为:
-接银接财神圣粉 招横正偏财 招引异性 幫助異性緣 復合
-硼派必达龙婆贞 瓦活腊寺圣粉(骨灰)
-人缘圣粉-百家粉(各方善捐来的老新牌磨碎的合粉) 人缘
-百家圣粉舍利子 -人缘 招贵人
-金刚石 招财 招贵人 防不好的东西
-红宝石 蓝宝石 翡翠等多种珍贵宝石-增强各人磁场 健康 事业
-百家老铜铜粉-助人缘 平安 避小人
-勒龙婆托 (97 头帮龙普托黑矿石) -避不好的东西 保平安
-龙婆托 瓦沧海寺香灰和花朵 事业 生意 工作 感情
-阿占通瓦三炮寺香灰和花朵 事业 生意 工作 感情
-龙普乔 瓦沙潘麦艮寺香灰和花朵 事业 生意 工作 感情
-阿占巴俗 瓦乃刀寺香灰和花朵 事业 生意 工作 感情
-龙婆彭 瓦帕那努帕寺香灰和花朵 事业 生意 工作 感情
-阿占康贤 瓦考古寺香灰和花朵 事业 生意 工作 感情
-地主公香灰和花朵 事业 生意 工作
-百万玛哈尼勇符管碎片 金-玫瑰金-纯银
-百万玛哈尼勇符管碎片 青铜-红铜-锡
-阿占通 瓦三炮车寺捐送的结缘圣粉
-必达瓦胡乐寺圣粉(人缘 招引异性 幫助異 緣 復合) 
-110 种灵验黑神圣粉
主要成份为:
1. 萬馬傑提-富貴
2. Pi 谷通-防子彈
3.那卡拉-防蟲,防險
4.萬賢哈-防不好東西
5.萬通低-持久
6.拉擁-生意興隆
7.萬麻三呢-$
8.萬占紅-愛情
9.萬手尤-招引 玛哈神尼
*********************
黑圣110 种药草每种药草里含着黑神的
祝福 神灵的祝福 如 (3. ฝนแสนหา 吨贤哈) 这是传说中避险专用不可少的药草 有时要讲究到采药草时要看谁时间和时机 如这种药草一定要在这个时间里 天黑或阴天时 在水里被吃鱼过的药草才能采来用 如(107. เพชรหน้าทั้ง 金钢石) 这种药草一定要在星期六采到才好 主要功效为 生意 办大事 工作等方面都有助力 也有时要到山洞里(ถ้ำคอก 探刻洞) 蛇比较多的地方 
110种 药草 含着不同的功效 如招财人缘招贵人方面的药草就有 (41. ว่านมหาเศรษฐี 万玛哈舍提)(68. ว่านเสน่ห์จันทร์ 万神尼赞) 防诅咒 不好的东西 小人等如 (25. ปราบทวีป 巴它位)(27. ลำผีผ่าย 啷皮派)(28. ไล่ผีหนี 赖皮尼)(51. ตีผีพาย 滴皮派)...

110 种龙普托灵丹 哇扎喜药草名单
ว่านทำหลวงปู่ทวดลิ้นดำ วาจาสิทธ์
1. ทนดี 吞滴 (baliospermum
        montanumth)
2. กระบือเจ็ดตัว( Excoecaria
        cochinchinensis Lour.)
        噶布接托(七只水牛药草)
3. ฝนแสนหา 吨贤哈
4. ไคร่หิน 开银
5. ไคร่น้ำ 开喃
6. เทพารักษ์ 特帕腊
7. เดือยหิน 多银
8. รากปีบ 腊比
9. ไม้เท้า หม่อมน้อย 麦道 蒙诺
10. ไม่เท้า ยายหม่อม 麦道 亚蒙
11. จันแดง 赞登
12. จันขาว 赞考
13. จันคณา 赞卡那
14. หอมจันทร์ 红赞
15. หมอเทศ 磨忒
16. หมอไทย 磨泰
17. กฤษณา 给沙拿
18. เฉียงพลา 强帕
19. รางจืด 啷者
20. หนุมานประสานกาย 哈怒曼巴三该
21. พระเจ้าห้าองค์ 五佛主
22. กรามจืด 干者
23. ไผ่ต้น 排丹
24. เมงซอ 明说
25. ปราบทวีป 巴它位
26. กลีบม้า 给码
27. ลำผีผ่าย 啷皮派
28. ไล่ผีหนี 赖皮尼
29. ไหลเผือก 来普
30. ม้ากระทืบโรง 马嘎兔龙
31. อ้อยช้าง 卧沧
32. ว่านหางจระเข้ 万行加拉嘿
33. ว่านหางช้าง 万行沧
34. พระยากล้วยไม้ 帕亚过麦
35. ตาลดำ 当丹
36. รากไข่เนา 腊凯瑙
37. อินนิน 因粘
38. ฝ้าครอบฝัน 帕扩帆
39. ไม้สีฟัน 麦慈方
40. ไม้เท้าฤาษี 麦套鲁士
41. ว่านมหาเศรษฐี 万玛哈舍提
42. จักรพชร 加撇
43. จักรพระนาราย 加帕那莱
44. พระเพชร 帕撇
45. เจ็ดหมูนเหลือง 接满龙
46. ว่านงาช้าง 万哈沧
47. ศรนารายณ์ 顺纳莱
48. รมดอกเดี่ยว 龙多调
49. พังกราบ 潘噶
50. พังกราน 潘干
51. ตีผีพาย 滴皮派
52. อีสาว 一嫂
53. ไอ้บ่าวต้น 艾宝顿
54. ไอ้บ่าวหัว 艾宝华
55. เหล็กไม้ไผ่ 勒麦排
56. เหล็กนั่งยอง 勒南勇
57. ทองพันชั่ง 通潘沧
58. ใบต่างดอก 百丹多
59. อุตพิษ 五达劈
60. สามพันตึง 三潘灯
61. ระหรับพิศ 拉郎劈
62. ระหรับใหญ่ 拉郎雅
63. หัวไพล 华派
64. ไม้รวม 麦峦
65. ไม้กระดูกค้าง 麦噶度看
66. ไม้กระดูกไก่ 麦噶度改
67. ไม้นกนอน 麦诺嫩
68. ว่านเสน่ห์จันทร์ 万神尼赞
69. เล็บครุฑ 勒酷
70. โหมพาหีม 红帕银
71. พญานาคราช 帕亚纳卡拉
72. พักกราด 帕噶
73. กระดุมทอง 噶动通
74. แม้วเซือ 猫狮
75. สบู่เลือด 沙布烈
76. กลิ่งกลางดง 耿干东
77. สังแก 三给
78. ราชครู 腊差酷
79. ฟองอากาศ 风阿噶
80. ชุมเห็ดใหญ่ 冲也雅
81. ชุมเห็ดเล็ก 冲也勒
82. ระหรับต้น 腊拉顿
83. เทียนน้ำ 天南
84. ตาลแห้ง 当验
85. สมุแว้ง 沙目
86. มะขามป้อม 玛含泵
87. แกนหนุน 干嫩
88. แกนแล 干累
89. แกนขาม 干含
90. แกนโด 干多
91. แกนสังธาม 干三探
92. ชมพู่บ้าน 冲铺办
93. น้ำนมราชสี 南农腊差慈
94. รักบ้าน 腊办
95. ยมบ้าน 勇办
96. นมแมว หญ้าปากคลอง 农猫 亚巴空
97. นมสวรรค์ 农沙三 (天乳)
98. พรับพรึ่ง 帕碰
99. ม่วงหาว 梦扫
100. นาวโห 恼河
101. ตะโกนา 达哥那
102. มะเดือยทอง 玛得通
103. ขัดฉี ขัดฉาว 卡旗 卡曹
104. พักหมหิน 帕红银
105. ปุคณา 布卡纳
106. เพชรยับเยิน 撇亚勇
107. เพชรหน้าทั้ง 金钢石
108. เพชรสังฆาต 撇三咔
109. ว่าพิเภค 哇辟配
110. ดังบาย 丹百
*********************
ดินกากยายักษ์ Dinkakyayak 添卡压亚(黑神卡压亚圣土)
泰国唯一的一个地方 兰帕亚的添卡压亚(黑神卡压亚圣土)黑圣土特别神奇 里外自然全黑 干的时候肖变黑灰 圣土精细 里面含着 腐殖质 腐肉 含着各种光亮亮的自然矿石 流铁等 以前有人拿圣土来做路翁(符珠) 用火烧 混合水喝 可以治病盗窃 身黄眼黄 各种难冶的神秘疾病或解阻咒等 相信ดินกากยายักษ์ Dinkakyayak 添卡压亚(黑神卡压亚圣土) 一直有天神 地神 山神 神灵 恶魔的保护和看护...
龙普添所督造的瓦沧海寺的头帮 2497 年龙普托所用的黑圣土 也是来自己这里 不关是泰南 中北部也用这到黑神卡压亚圣土 功效神奇 因为圣里有神奇多种自然矿石 流铁等 密密麻麻的万年自然珍贵材质混合在一起 避险 人像 平安 许求 招贵人 招财 防阻咒 防不好的东西等..功效超强 黑神卡压亚圣土不必念经也可以用 可以直接随便拿一块放在衣袋里天天用都能显灵 唯一的亚拉府兰帕亚 昧南赞高山里 神奇自然灵验的黑神卡压亚圣土 每次寻找都要由当地的老一辈人去找 一定要有经验 求神拜地做法事 请求山神后 才能挖回来 当地还相信 流铁最爱吃的是ดินกากยายักษ์ Dinkakyayak 添卡压亚(黑神卡压亚圣土) 所以就能看到很多流铁都密密麻麻的隐藏在黑神卡压亚圣土里。

 
A1/4 黑神圣物之一 龙普托灵丹 哇扎喜 宝发版 青铜12心符管 黑神药草质 佛历 2560 年瓦 哥阿辟尼行寺 (办呢区 沙霸哟县 宋卡府) 发行量 597 尊 No.492 วัตถุมงคลเทพดำ หลวงปู่ทวดลิ้นดำ วาจาสิทธิ์ เนื้อว่านเทพดำ ฝังตะกรุดทองทิพย์มหานิยมเงินล้าน รุ่นเบิกฟ้า ปี 2560 วัดเกาะอภินิหาร สร้าง 597 องค์ เลข.๔๙๒
A1/4 黑神圣物之一 龙普托灵丹 哇扎喜 宝发版 青铜12心符管 黑神药草质 佛历 2560 年瓦 哥阿辟尼行寺 (办呢区 沙霸哟县 宋卡府) 发行量 597 尊 No.492 วัตถุมงคลเทพดำ หลวงปู่ทวดลิ้นดำ วาจาสิทธิ์ เนื้อว่านเทพดำ ฝังตะกรุดทองทิพย์มหานิยมเงินล้าน รุ่นเบิกฟ้า ปี 2560 วัดเกาะอภินิหาร สร้าง 597 องค์ เลข.๔๙๒
A1/4 黑神圣物之一 龙普托灵丹 哇扎喜 宝发版 青铜12心符管 黑神药草质 佛历 2560 年瓦 哥阿辟尼行寺 (办呢区 沙霸哟县 宋卡府) 发行量 597 尊 No.492 วัตถุมงคลเทพดำ หลวงปู่ทวดลิ้นดำ วาจาสิทธิ์ เนื้อว่านเทพดำ ฝังตะกรุดทองทิพย์มหานิยมเงินล้าน รุ่นเบิกฟ้า ปี 2560 วัดเกาะอภินิหาร สร้าง 597 องค์ เลข.๔๙๒
A1/4 黑神圣物之一 龙普托灵丹 哇扎喜 宝发版 青铜12心符管 黑神药草质 佛历 2560 年瓦 哥阿辟尼行寺 (办呢区 沙霸哟县 宋卡府) 发行量 597 尊 No.492 วัตถุมงคลเทพดำ หลวงปู่ทวดลิ้นดำ วาจาสิทธิ์ เนื้อว่านเทพดำ ฝังตะกรุดทองทิพย์มหานิยมเงินล้าน รุ่นเบิกฟ้า ปี 2560 วัดเกาะอภินิหาร สร้าง 597 องค์ เลข.๔๙๒
 
รายละเอียดพระเครื่อง /产品详容
ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ / 通信助理国际贸易
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999)

พูดเขียนภาษาต่างประเทศไม่เป็นไม่เป็นไร เราเป็นสื่อให้ แค่คุณก๊อปปี๊ [Link สีแดง / 连接] ข้างล่างนี้ส่งมาที่ ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) เราจะสื่อสารให้ครับ

想购请圣物但不会泰语没问题, 只要您把以下红色的 [Link / 连接] 复制, 送到 通信助理国际贸易 :
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) 里, 加为好友 一定会帮得了您
Copy Link / 复制连接 : http://www.praasia.com/shop_product.php?product_id=19486
ID สินค้า / ID 商品 : 19486  | Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999
ชื่อพระเครื่อง / 产品名 : A1/4 黑神圣物之一 龙普托灵丹 哇扎喜 宝发版 青铜12心符管 黑神药草质 佛历 2560 年瓦 哥阿辟尼行寺 (办呢区 沙霸哟县 宋卡府) 发行量 597 尊 No.492 วัตถุมงคลเทพดำ หลวงปู่ทวดลิ้นดำ วาจาสิทธิ์ เนื้อว่านเทพดำ ฝังตะกรุดทองทิพย์มหานิยมเงินล้าน รุ่นเบิกฟ้า ปี 2560 วัดเกาะอภินิหาร สร้าง 597 องค์ เลข.๔๙๒
ราคา / 价格 : 99999 Baht
สถานะ / 状况 : ให้เช่า / 出售
ชื่อร้าน / 店鋪名稱 : Tee Amulet
เบอร์โทรติดต่อ / 電話 : 0927464999   
ที่อยู่ / 地址: 15/3 ถ.ผดุงภักดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
15/3 Thanon PhaDungPhakDee HatYai
SongKhla 90110
泰国宋卡府合艾市帕东帕第街 门牌 15/3
(形華宾館的对面-在塔拉买区)
จำนวนผู้เช้าชม / 游客: 768 คน (วันที่ลงประกาศ / 发布日期 05-07-2023 04:40:23 )
วันที่เปิดร้านค้า / 开店日期: 12 September 2013
ต่ออายุวันที่ล่าสุด / 最后次会员续期申请日期: 06 July 2024
วันสิ้นสุด / 结束日期: 06 July 2025 (เหลืออีก / 剩下 356 วัน / 天)
วิธีการชำระเงิน / 如何付款 :
ชื่อบัญชี / 帐户名称: MR. Shengfu Lin
ธนาคาร / 银行名称 : กสิกรไทย
สาขา /分行 : หาดใหญ่
เลขที่บัญชี / 帐户号码: 9922082631
ประเภทบัญชี / 帐户类型: ออมทรัพย์
อื่น ๆ / 其他 : ธ.กสิกรไทย สาขาหาดใหญ่ เลขบัญชี 992-2-08263-1 ชื่อบัญชี MR. SHENGFU LIN 国外可以用PayPal的汇款方式来汇款
ราคาพระเครื่อง / 聖物价格 : THB
ค่าส่งสินค้า / 聖物运费: THB
ค่าธรรมเนียม ​Paypal / 服务费: 5%
ชำระสินค้านี้ผ่าน Paypal / 付款: สำหรับสมาชิกเท่านั้น / 只仅用于会员而己
ความเชื่อถือร้านค้านี้/ 本店的信用与服务态度分数:
คะแนนรวม / 总分数 215680 | Comment 0
 
ระบบส่งข้อความ 2 ภาษา / 送消息2种语言翻译系统
โหวต / 评论 : A1/4 黑神圣物之一 龙普托灵丹 哇扎喜 宝发版 青铜12心符管 黑神药草质 佛历 2560 年瓦 哥阿辟尼行寺 (办呢区 沙霸哟县 宋卡府) 发行量 597 尊 No.492 วัตถุมงคลเทพดำ หลวงปู่ทวดลิ้นดำ วาจาสิทธิ์ เนื้อว่านเทพดำ ฝังตะกรุดทองทิพย์มหานิยมเงินล้าน รุ่นเบิกฟ้า ปี 2560 วัดเกาะอภินิหาร สร้าง 597 องค์ เลข.๔๙๒ )
รายงานผลโหวตพระนี้ / 投票系統佛牌真-假区
ระบบโหวตนี้จะแสดงผลโหวตและเหตุผลที่โหวตเท่านั้น สำหรับข้อมูลผู้โหวตทางทีมงานได้มีการบันทึกไว้ เพื่อป้องกันผู้ที่มาช่วยดูพระให้ หากมีการโหวตว่าเก๊จนพระเครื่องนี้
มีคะแนนไม่ถึง 0% ระบบจะทำการลบสินค้านี้ทันที แต่หากผู้ที่โหวตมั่ว ๆ จะมีการตรวจสอบและหากมีเจตนาที่ไม่ดีจะมีการดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
投票系統佛牌真-假只能展示投票的报告结果和理由 总台中心团队员将会把所有关于员会投票的报告结果和理由记录 为了保护别人知道是哪位会员来帮测看牌和投票
如果本尊佛牌被投票假牌度的分数低于 0% 系统将会自动删除掉本尊佛牌 如果是会员乱投票 将被调查,如是故意, 将快被暂时冻洁或是被取消会员权 如果还确定您的佛
100 คะแนน / 分数
พระเก๊ / /假牌 ไม่แน่ใจ / 不确定 พระแท้ / 真牌
หากท่านคิดว่าพระเครื่องของท่านเป็นพระแท้แน่นอน ควรทำการแนบใบการันตีพระจากศูนย์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
如果还确定您的佛牌是正牌,必需把各地的认正佛牌中心出的认正佛牌书传来,以增加可靠性
เข้าสู่ระบบ / 登录
username / 帐号 : password / 密码 : ลืมรหัสผ่าน / 忘记密码 
ความคิดเห็นของการให้คะแนน / 投票分数的意见
สินค้าอื่น ๆ ในร้าน Tee Amulet / 店的其它产品
  ID :19964
ให้เช่า / 出售
15
  ID :19963
ให้เช่า / 出售
20
  ID :19962
ให้เช่า / 出售
17
  ID :19961
ให้เช่า / 出售
23
  ID :19960
ให้เช่า / 出售
35
  ID :19959
ขายแล้ว / 已出售
29
  ID :19957
ขายแล้ว / 已出售
35
  ID :19956
ขายแล้ว / 已出售
38
  ID :19955
ขายแล้ว / 已出售
29
  ID :19954
ให้เช่า / 出售
34
  ID :19953
ให้เช่า / 出售
40
  ID :19949
ให้เช่า / 出售
74
  ID :19948
ให้เช่า / 出售
70
  ID :19946
ให้เช่า / 出售
110
  ID :19945
ขายแล้ว / 已出售
105
  ID :19944
ขายแล้ว / 已出售
73
  ID :19943
ขายแล้ว / 已出售
111
  ID :19942
ขายแล้ว / 已出售
112
  ID :19941
ให้เช่า / 出售
76
  ID :19940
ให้เช่า / 出售
99
  ID :19939
ให้เช่า / 出售
98
  ID :19921
ให้เช่า / 出售
135
  ID :19886
ขายแล้ว / 已出售
295
  ID :19885
ขายแล้ว / 已出售
278
  ID :19884
ขายแล้ว / 已出售
220
  ID :19883
ขายแล้ว / 已出售
231
  ID :19882
ให้เช่า / 出售
262
  ID :19881
ขายแล้ว / 已出售
247
  ID :19880
ขายแล้ว / 已出售
238
  ID :19799
ขายแล้ว / 已出售
266
เข้าสู่ร้าน Tee Amulet / 进入商店