จาก / 来自 ข้อความ / 信息 วันที่ได้รับ / 收件期间 ตอบ / 回信息