เหรียญราหูศรีมหาราชอมฤทธิ์ วัดคอหงษ์ เสกโดยสายเขาอ้อและเกจิดังภาคใต้

莲拉胡 慈玛哈腊 安玛力 瓦科宏佛寺 佛历 2557 年

 

“หลวงเปิ้ล” เจ้าพิธีดัง-บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 

สร้าง-วัตถุมงคลรุ่นเทพพิทักษ์ประทานทรัพย์
 

เล็ก ธนบดี ผู้สื่อข่าวคัมภีร์นิวส์ ประจำจังหวัดภาคใต้ แจ้งว่า วันที่ 19

กันยายน 2557 ช่วงเช้าได้มีพิธีบวงสรวงเทพยดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีพุ

ทธาภิเษก เทวาภิเษก วัตถุมงคล “เทพพิทักษ์ประทานทรัพย์” โดย

“หลวงเปิ้ล” เจ้าพิธีชื่อดัง ณ เทวสถานองค์พ่อจตุคามรามเทพ วัดหงษ์ประ

ดิษฐาราม(วัดคอหงษ์) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งมีเซียนพระชื่อดังสายใต้

ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ ฮ่าว จันดี แมว ทุ่งสง เป็นต้น วัตถุมงคลที่จัด

สร้าง ประกอบด้วย กระถางธูปพระราหู เนื้อทองผสมผิวธรรมชาติ สร้าง

180 ใบ ใบละ 12,000 บาท กระถางูปพระราหู เนื้อทองผสมรมผิว สร้าง

185 ใบ ใบละ 12,000 บาท เหรียญพระราหู ทองคำสร้าง 12 เหรียญ

บูชา 45,000 บาท น้ำหนักประมาณ 25 กรัม เนื้อเงินสร้าง 88 เหรียญ

บูชา 2,500 บาท เนื้อนวโลหะสร้าง 128 เหรียญ บูชา 1,200 บาท เนื้อ

ทองแดง สร้าง 4,888 เหรียญ บูชา 200 บาท เนื้อเงินไม่ตัดปีก เนื้อ

นวโลหะไม่ตัดปีก สร้างอย่างละ 19 เหรียญ สมนาคุณผู้มีอุปการคุณ รุ่นนี้

ได้รับความสนใจจากนักสะสมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น

มาเลเซีย สิงคโปร์ และไต้หวัน


อนึ่ง การจัดสร้างวัตถุมงคลครั้งนี้ ครบรอบ 10 ปี เทวสถานองค์พ่อจตุคามรามเทพ วัดคอหงส์ จึงได้มีการ

จัดสร้าง

กระถางธูปพระราหู รุ่นเทพพิทักษ์ ประทานทรัพย์ และเหรียญพระราหูมหาราช องค์อัมรินทร์ เพื่อนำปัจจัย

ในการครั้ง

นี้มาสร้างกระถางธูปพระราหูใบใหญ่ สูง 1 เมตร กว้าง 66 เซนติเมตร จำนวน 8 ใบ เพื่อประดิษฐานที่

เทวสถานองค์จตุ

คามรามเทพ วัดคอหงส์ จำนวน 2 ใบ ศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 ใบ โบราณสถาน

บ้านเขาคา จำนวน

 1 ใบ วิหารองค์จตุคามรามเทพ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ใบ ประเทศมาเลเซีย รัฐอีโป ที่ซึ่งประดิษฐาน

องค์พ่อจตุคามรามเทพ

 รุ่นสอง แผ่นดิน จำนวน 1 ใบ สนใจสั่งจองบูชาได้ที่ พระนิธิศ ญาณวีโร เทวสถานองค์พ่อจตุคามราม

เทพ วัดหงษ์ประดิษฐาราม(วัดคอหงษ์)

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาโทร.ตี๋ หาดใหญ่ 0831854074 086-964-4469 ฮ่าว จันดี โทร.081-958-2480

พระนิธิศ ญาณวีโร เทวสถานองค์พ่อจตุคามรามเทพ วัดหงษ์ประดิษฐาราม(วัดคอหงษ์)

หลวงเปิ้ล วัดคอหงส์ หาดใหญ่ Luang paen khohong Hatyai

หลวงพ่อพระมาหาอุทัย Lp Pramahawuthai

พ่อท่านเคล้า วัดแดง Lp khlao Wat Daeng

หลวงพ่อเอียด วัดโคกแย้ม Lp Yaet Wat Khokyaem

อ.สมนึก วัดหลงบน Aj somnuk Wat longbon

อ.ประสูติ วัดในเตา Aj.Prasut Wat naitao

ท่านศักดิ์ วัดพรหมโลก Thansak Wat Phromlok

金质 3.2 cm  23 g

银质 3.2 cm

九宝铜质(纳瓦)   3.2 cm

七彩红铜质 3.2  cm

Line ID: pok88888

Wechat ID 微信号: pok0831854074

T. 0831854074