อัตราค่าสมัคร

อัตราค่าสมัครเปิดร้านค้า มีค่าใช้จ่ายตามเพ็คเก็ตที่ท่านเลือกดังนี้

 

 
 
 
อัตราค่าสมัครสมาชิกทั่วไป มีดังนี้
- รายปี สำหรับคนไทย 350 บาท
- รายปี สำหรับชาวต่างชาติ 450 บาท
 
อัตราค่าสำหรับสมาชิก VIP/ตลอดชีพ
- รายปี สำหรับคนไทย 1500 บาท
- รายปี สำหรับชาวต่างชาติ 2500 บาท

อัตราการสมัครคณะกรรมการตรวจสอบพระเครื่อง

- รายปี สำหรับคนไทย 1500 บาท

- รายปี สำหรับชาวต่างชาติ 2500 บาท

 

 

注册费用
开商店费用 品格分类如下

注册会员费用分类如下
一年 泰国人 350 泰铢
一年异族 450铢

注册会员VIP/终身
一年 泰国人1500泰铢
一年 异族 2500 泰铢

注册董事员鉴定佛牌费用
一年 泰国人1500铢
一年 异族 2500 铢