หน้าแรกพระเอเซีย / 首页亚洲网 เข้าสู่ร้านค้า/进入商店 สินค้าในร้าน / 本店产品
ค้นหาพระเครื่อง / 搜索聖物:
กรอบพระชื่อลายและแบบลายต่างๆ 金银壳各种名字和款式

กรอบพระชื่อลายและแบบลายต่างๆ 金银壳各种名字和款式

อัปเดตล่าสุด 最后次更新 2016/11/1
คำใช่บ่อย-จัดเก็บไว้/常用语-请录下


D 01    สิงห์ตาพลอยแดง    狮子头镶红宝石眼睛

 

D 02    สิงห์ตาฝังเพชรสวิส    狮子头镶人造钻石眼睛


D 03    ข้างล่างใส่พลอยแดง 3 เม็ด    下面镶 3 粒红宝石
D 04    ชุบทอง 1 ไมครอน    镀厚金一个 MiCron
D 05    ชุบทอง 2 ไมครอน    镀厚金两个 MiCron
D 06 不用包/ไม่ต้องเลี่ยม
D 07 不需要雕花/ไม่ต้องตัดลาย
D 08 拆殼/แกะกรอบออก
D 09 还不最低点 再追吗/ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ ต้องตามอีกไหม
D 10 佛牌到了请问要做什么吗/พระมาแล้ว ต้องทำอะไรต่อไหม
D 11 按这个形状/ตามทรงนี้
D 12 这个面为前面/หน้าหางแบบนี้
D 13 包/เลี่ยม
D 14 形状/รูปทรง
D 15 三挂/สามหู
D 16 两挂/สองหู
D 17 雕花/ตัดลาย
D 18 不雕花/ไม่ตัดลาย
D 19 修补牌/ซ่อมพระ
D 20 单挂/หูเดียว
D 21 圈子下加菱形底片 เพิ่มข้าวหลามฐานห่วง
D 22 换亚克力防水/เปลี่ยนพลาสติกใหม่
D 23 包银壳/เลี่ยมกรอบเงิน
D 24 做电镀/ขัดชุบด้วย
D 25 黑色龙牙/ลงยาสีดำ


D 26 红色龙牙/ลงยาสีแดง


D 27 深蓝色龙牙/ลงยาสีน้ำเงิน


D 28 绿色龙牙/ลงยาสีเขียว

D 29 黄色龙牙/ลงยาสีเหลือง

D 30 ชุบทอง 3 ไมครอน    镀厚金3号 MiCron
D 31 ชุบทอง 4 ไมครอน    镀厚金4号 MiCron
D 32 ชุบไมครอน Pinkgold MiCron Pinkgold镀厚玫瑰金
D 33 ชุบทองคำขาว    镀白金

C 01    รายการ    项目
C 02    ราคา    价格
C 03    ค่าบริการ    服务费


C 04    บัตร DD    DD 卡


C 05    บัตร U    U 卡


C 06    บัตร P    P 卡


C 07    บัตร G    G 卡


C 08    บัตร เมืองเหนือ    泰北卡

 

C 09    เลี่ยมกรอบ    外壳

C 10    ราคาเลี่ยมกรอบ    外壳价格
C 11    รวมราคา    总共
C 12  不出结果/ไม่ออกผล
C 13  出假/พระไม่แท้
C 14  退/คืน
C 15  拍收费的那种清晰照片
(拍高清度图片)/ถ่ายรูปแบบสตูดิโอ(ให้บีถ่าย)

C 16  บัตรท่าพระจันทร์/บัตร T

 

C 17 บัตร standar amulet/บัตร S

T0000

 

T0001

 

T0002

 

T0003

 

 

T0004

 

T0005 

 

T0006 กรอบทอง งานกรอบลายสุโขทัยดัด
ลวดเกลียวฉลุ งานฝีมือประณิต เป็นงานที่ต้องออกแบบโดยเฉพาะ
莱素河泰交线锯型金壳 设计精美 独一无二 本店专业设计 价格公道

 

T0007     กรอบทองธรรมดาทรงรูปไข่หัวเต่าลายไทยทั้งองค์     平面普通蛋形龟头雕花金壳

 

T0008       กรอบทองงานมือติดซุ้มลายไทยทั้งองค์     狮子头+水龙 手工全面雕花金壳

 

T0009  单狮子头+手雕水龙全面薄金雕花 สิงห์เดี่ยวลายไทยทั้งองค์


T0010  กรอบทองธรรมดาลายไทยทั้งองค์     平面普通雕花金壳

 

T0011 

T0012

 

T0013

 


T0014     กรอบทองงานมือติดซุ้มขัดมันทั้งองค์     狮子头+水龙 手工全面磨光金壳

 

T0015

 

T0016

 


T0017     กรอบทอง 14 k ธรรมดาลายไทยยอดฝังพลอยแดงทรงหยอดน้ำ  平面14 K 金壳顶部放红宝石


T0018     กรอบติดลายเกสรลวดสองชั้นลายทรายทั้งองค์     手工泰式手据花草型+旁边两条交线金壳喷沙面雕花


T0019     กรอบทองงานมือติดซุ้มฝังเพชรชุบสองสี     手工 狮子头+水龙+镶钻石+定点镀白金


T0020     กรอบเงินโรงงานติดซุ้มลงยา บน-ล่าง หลักสี     狮子头+水龙 多种颜色龙牙雕花纯银便壳


T0021     กรอบเงินโรงงานติดซุ้มลายไทยทั้งองค์    狮子头+水龙 全面雕花纯银便壳


T0022     กรอบเงินงานมือติดลายลงยาหลักสีเต็มหน้าลวดสามชั้น    云型泰式全面龙牙+旁边三条交线


T0023     กรอบเงินงานมือติดซุ้มลายไทยทั้งองค์    狮子头+水龙 手工全面雕花纯银壳


T0024     กรอบติดลายเกสรลวดสามชั้นหน้ามัน    手工泰式手据花草型+旁边三条交线纯银壳前面面中间磨光旁边雕花


T0025     กรอบเงินงานมือลงยาหลักสี     手工全面多种颜色龙牙银壳


T0026     กรอบเงินโรงงานติดซุ้มลวดสองชั้นลายไทยสลับทราย     狮子头+水龙+两条交线+喷沙型版便银壳


T0027     กรอบเงินงานมือติดซุ้มลายไทยทั้งองค์    狮子头+水龙 手工全面雕花纯银壳


T0028     กรอบเงินงานมือติดซุ้มขัดมัน    狮子头+水龙 手工磨光纯银壳


T0029     กรอบเงินงานมือธรรมดาลายไทย     平面普通手工雕花纯银壳


T0030 กรอบเงินงานมือติดซุ้มลวดเกลียวสองชั้นลายลายทนายทั้งองค์    狮子头+水龙+两条交线 手工沙面雕花纯银壳


T0031 กรอบเงินงานมือติดซุ้มลงยาเต็มหน้าหลักสี     狮子头+水龙 手工全面多种颜色龙牙雕花纯银壳


T0032     กรอบสแตนเลสมีลาย    白钢雕花壳

T0033     กรอบสแตนเลสขัดเงา    白钢磨光壳
T0034 กรอบเงินงานมือติดลวดสามชั้นลายสุโขทัยหน้ามัน    素河泰云型手工据式泰式花草+旁边三条交线+中间磨光
T0035  กรอบเงินงานมือติดซุ้ม ลวดไข่ปลาสามชั้นหน้ามัน     狮子头+水龙+旁边鱼蛋交线 手工纯银壳前面面中间磨光旁边雕花
T0036     กรอบเงินผ่าหวายธรรมดาขัดมัน                        帕外磨光银壳


T0037     กรอบเงินผ่าหวายหูเม็ดไม้ยมขัดมัน 帕外磨光南瓜头型银壳


T0038 กรอบเงินงานมือติดซุ้มลวดสามชั้นหน้ามัน 狮子头+水龙+旁边三条交线手工纯银壳前面面中间磨光旁边雕花
T0039   กรอบเงินงานมือติดซุ้มสามหูลายไทยทั้งองค์ 狮子头+水龙+三挂全面雕花

T0040  กรอบเงินงานมือติดซุ้มหน้ามัน     狮子头+水龙  手工前面中间磨光 旁边雕花纯银壳

 

T0055 单狮子头平面手工雕花/กรอบเงินสิงห์เดี่ยวหน้าเลี่ยบลายไทย 900 บาท 铢


T0056  狮子头+双水龙平面手工雕花 /กรอบเงินหน้าเลียบติดซุ้มลายไทย 1100 บาท 铢

 

T0057 กรอบเงินหน้าเลียบบนติดเกลียวดัดหัวพลอยมรกตแท้ ล่างพญานาคฉลุเฉพาะหัวพญานาค
平面双水龙银壳 头部交线花形镶正品翡翠(绿宝石) 

 

T0058 กรอบเงินหน้าเลียบบนติดเกลียวดัดหัวพลอยมรกตแท้ ติดลวดบน 1 เส้น ล่างพญานาคฉลุเฉพาะหัวพญานาค

平面双水龙银壳 头部交线花形镶正品翡翠(绿宝石) 旁边一条交线

 

T0059  หัวจุกเงินแกะลายหูเดียวแนวตั้ง/立形单挂银管盖雕花
T0060 หัวจุกเงินแกะลาย 2 หูแนวนอน 睡形两挂银管盖雕花


T0061 หัวจุกเงินแกะลาย 2 หูแนวตั้ง/立形两挂银管盖雕花
T0062 หัวจุกเงินแกะลาย 3 หูแนวตั้ง/立形三挂银管盖雕花
T0063  หัวจุกเงินแกะลาย 3 หูแนวนอน 睡形三挂银管盖雕花
T0064 หัวจุกไมครอนทองหูเดียวแนวตั้ง/立形单挂铜镀金管盖
T0065 平面狮子+立体水龙上下龙牙全面雕花手工纯银壳/กรอบเงินงานมือติดซุ้มหน้าเลียบลงยาบน-ล่างลายไทยทั้งองค์
T0066 พลาสติดเขียวกระจกหัวบัว 玻璃塑料莲花头
T0067 พลาสติดเขียวกระจกหัวบัวติดลาย 玻璃塑料莲花头前边据花
T0068 กรอบเงินลงยาลายเถาวัลสีดำเต็มหน้า ยอดฝังเพชรสวิสทองหยดน้ำ 1 เม็ด/

全面挑万黑色龙牙纯银壳 前边顶部镶一粒白色 CZ 滴水形钻石
 

T0069 กรอบเงินหน้าเลียบยอดติดดอกพิกุลลวดเกลียวทรงหยดน้ำ

平面顶部滴水形交线辟棍花纯银壳雕花

 

 

T0083

 

T0084

 

T0085

 

T0086

T0087 

T0088

 

T0089

T0090

 

T0091

T0092 กรอบเงินแกะลายหัวดอกบัวลงยา ลางแกะชื่อ 

T0093 กรอบเงินธรรมดาลาย หัวเต่า

T0094

T0095

 

T0096

T0116  ยกซุ้มบน-ล่าง หน้ามัน ข้างไข่ปลา

 

T0117 ยกซุ้ม บน-ล่าง หน้ามัน ข้างลวดเกลียว

T0118 ฉลุลายบน-ล่าง

T0125

 

 

以后方便定做外壳 请用我发的号码和中泰文所需要定做外壳的项目 如 (T0050 黑金塑料雕花/พลาสติดดำทองตัดลาย)+ C 04 DD 卡/บัตร DD   就简写 T0050+C 04 或者都复制过来 这样就省翻译方便时间 感谢你的合做

 
กรอบพระชื่อลายและแบบลายต่างๆ 金银壳各种名字和款式
กรอบพระชื่อลายและแบบลายต่างๆ 金银壳各种名字和款式
กรอบพระชื่อลายและแบบลายต่างๆ 金银壳各种名字和款式
กรอบพระชื่อลายและแบบลายต่างๆ 金银壳各种名字和款式
 
กรอบพระชื่อลายและแบบลายต่างๆ 金银壳各种名字和款式
กรอบพระชื่อลายและแบบลายต่างๆ 金银壳各种名字和款式
กรอบพระชื่อลายและแบบลายต่างๆ 金银壳各种名字和款式
กรอบพระชื่อลายและแบบลายต่างๆ 金银壳各种名字和款式
 
รายละเอียดพระเครื่อง /产品详容
ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ / 通信助理国际贸易
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999)

พูดเขียนภาษาต่างประเทศไม่เป็นไม่เป็นไร เราเป็นสื่อให้ แค่คุณก๊อปปี๊ [Link สีแดง / 连接] ข้างล่างนี้ส่งมาที่ ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) เราจะสื่อสารให้ครับ

想购请圣物但不会泰语没问题, 只要您把以下红色的 [Link / 连接] 复制, 送到 通信助理国际贸易 :
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) 里, 加为好友 一定会帮得了您
Copy Link / 复制连接 : http://www.praasia.com/shop_product.php?product_id=15518
ID สินค้า / ID 商品 : 15518  | Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999
ชื่อพระเครื่อง / 产品名 : กรอบพระชื่อลายและแบบลายต่างๆ 金银壳各种名字和款式
ราคา / 价格 : ราคาไม่โชว์เพราะสินค้าไม่ได้ให้เข่า
สถานะ / 状况 : พระโชว์ / 展示
ชื่อร้าน / 店鋪名稱 : ML krobphra
เบอร์โทรติดต่อ / 電話 : 0927464999    074262615
ที่อยู่ / 地址: 15/3 ถ.ผดุงภักดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
จำนวนผู้เช้าชม / 游客: 10460 คน (วันที่ลงประกาศ / 发布日期 29-01-2018 20:34:06 )
วันที่เปิดร้านค้า / 开店日期: 14 July 2014
ต่ออายุวันที่ล่าสุด / 最后次会员续期申请日期: 22 January 2018
วันสิ้นสุด / 结束日期: 22 January 2019 (เหลืออีก / 剩下 หมดอายุการใช้งาน 商店到期 วัน / 天)
วิธีการชำระเงิน / 如何付款 :
ชื่อบัญชี / 帐户名称: นางเพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ
ธนาคาร / 银行名称 : กรุงไทย
สาขา /分行 : ราษฎร์ยินดี
เลขที่บัญชี / 帐户号码: 9300264346
ประเภทบัญชี / 帐户类型: ออมทรัพย์
อื่น ๆ / 其他 :
ราคาพระเครื่อง / 聖物价格 : THB
ค่าส่งสินค้า / 聖物运费: THB
ค่าธรรมเนียม ​Paypal / 服务费: 5%
ชำระสินค้านี้ผ่าน Paypal / 付款: สำหรับสมาชิกเท่านั้น / 只仅用于会员而己
ความเชื่อถือร้านค้านี้/ 本店的信用与服务态度分数:
คะแนนรวม / 总分数 74730 | Comment 0
 
ระบบส่งข้อความ 2 ภาษา / 送消息2种语言翻译系统
โหวต / 评论 : กรอบพระชื่อลายและแบบลายต่างๆ 金银壳各种名字和款式 )
รายงานผลโหวตพระนี้ / 投票系統佛牌真-假区
ระบบโหวตนี้จะแสดงผลโหวตและเหตุผลที่โหวตเท่านั้น สำหรับข้อมูลผู้โหวตทางทีมงานได้มีการบันทึกไว้ เพื่อป้องกันผู้ที่มาช่วยดูพระให้ หากมีการโหวตว่าเก๊จนพระเครื่องนี้
มีคะแนนไม่ถึง 0% ระบบจะทำการลบสินค้านี้ทันที แต่หากผู้ที่โหวตมั่ว ๆ จะมีการตรวจสอบและหากมีเจตนาที่ไม่ดีจะมีการดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
投票系統佛牌真-假只能展示投票的报告结果和理由 总台中心团队员将会把所有关于员会投票的报告结果和理由记录 为了保护别人知道是哪位会员来帮测看牌和投票
如果本尊佛牌被投票假牌度的分数低于 0% 系统将会自动删除掉本尊佛牌 如果是会员乱投票 将被调查,如是故意, 将快被暂时冻洁或是被取消会员权 如果还确定您的佛
100 คะแนน / 分数
พระเก๊ / /假牌 ไม่แน่ใจ / 不确定 พระแท้ / 真牌
หากท่านคิดว่าพระเครื่องของท่านเป็นพระแท้แน่นอน ควรทำการแนบใบการันตีพระจากศูนย์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
如果还确定您的佛牌是正牌,必需把各地的认正佛牌中心出的认正佛牌书传来,以增加可靠性
เข้าสู่ระบบ / 登录
username / 帐号 : password / 密码 : ลืมรหัสผ่าน / 忘记密码 
ความคิดเห็นของการให้คะแนน / 投票分数的意见
สินค้าอื่น ๆ ในร้าน ML krobphra / 店的其它产品
  ID :16428
พระโชว์ / 展示
4032
  ID :16427
พระโชว์ / 展示
3999
  ID :16425
ให้เช่า / 出售
4246
  ID :16424
ให้เช่า / 出售
4967
  ID :15592
ให้เช่า / 出售
5230
  ID :15570
ให้เช่า / 出售
4607
  ID :15518
พระโชว์ / 展示
10460
  ID :15517
พระโชว์ / 展示
4516
  ID :12323
ให้เช่า / 出售
5422
  ID :12322
ให้เช่า / 出售
5240
  ID :12321
ให้เช่า / 出售
5400
  ID :12320
ให้เช่า / 出售
5446
  ID :11871
เปิดจอง / 预定
9173
  ID :11774
ให้เช่า / 出售
6322
  ID :11773
ให้เช่า / 出售
6453
  ID :11772
ให้เช่า / 出售
4354
  ID :11771
ให้เช่า / 出售
8176
  ID :11770
ให้เช่า / 出售
7710
  ID :11769
ให้เช่า / 出售
8798
  ID :11768
ให้เช่า / 出售
6365
  ID :11767
ให้เช่า / 出售
5216
  ID :10435
ให้เช่า / 出售
7564
  ID :10434
ให้เช่า / 出售
6014
  ID :10433
ให้เช่า / 出售
6219
  ID :10432
ให้เช่า / 出售
5675
  ID :10431
ให้เช่า / 出售
7576
  ID :10128
ให้เช่า / 出售
5245
  ID :10127
ให้เช่า / 出售
4977
  ID :10119
ให้เช่า / 出售
6525
  ID :10118
ให้เช่า / 出售
5246
เข้าสู่ร้าน ML krobphra / 进入商店