หน้าแรกพระเอเซีย / 首页亚洲网 เข้าสู่ร้านค้า/进入商店 สินค้าในร้าน / 本店产品
ค้นหาพระเครื่อง / 搜索聖物:
DS022 ตะกรุดมหานิยมเงินล้านหัวใจมหาบุรุษ 12 จำพวก เนื้อเงิน+ตะกั่ว ลองพิมพ์ 2 โค๊ด อาจารย์ณรงค์ สำนักรวมเทพ ปี 2559 จ.สงขลา 达古玛哈尼勇艮兰+锡质12心百万符管 双印试模版 阿赞纳龙 佛历 2559 年 聚神殿 宋卡府

DS022  黑神功德积累与捐庙送牌布施功德活动 บริจาครับของสมมนาคุณเทพดำ

 

黑神功德 022  (捐庙送牌布施功德活动项目之一)
原装铜镀黑 890-1300 马币    6800-9500 泰铢   254-376 新币
运费自付,扣壳,用你的名字捐给庙 6500-9500 泰铢=马币890-1300 马币,新币 254-376
**银+锡质 功效 工作 柔软 感情 人缘 贵人 说服力大 谈生意 管理(要当好人)
早期双印12心百万符管,偏重于谈生意 做事 办事方面 这款是银锡 用锡来写符咒的用意主要为 锡为软性的金属 不要太过硬 双方容易配合 谈事时双方客易通过的助力 符管不当于谈生意 生意只是偏重而己 但是对于人缘也最佳 偏财等 ...
项目资料 黑神圣物之一
达古玛哈尼勇艮兰+锡质12心百万符管 双印试模版 阿赞纳龙 佛历 2559 年 聚神殿 宋卡府  
ตะกรุดมหานิยมเงินล้านหัวใจมหาบุรุษ 12 จำพวก เนื้อเงิน+ตะกั่ว ลองพิมพ์ 2 โค๊ด อาจารย์ณรงค์ สำนักรวมเทพ ปี 2559 จ.สงขลา
**达古玛哈尼勇艮兰(96.5%)+金质12心符管(99.99%)
** 达古玛哈尼勇艮兰+金质12心符管
**达古玛哈尼勇艮兰+玫瑰金质12心符管
**达古玛哈尼勇艮兰+银质12心符管
功效 เมตตามหานิยมเชิญชอบ (人缘 招引)
ส่งเสริมด้านการงาน(工作顺利)
ดึงดูดเงินล้าน(招引百万千万)
เจรจาธุระกิจราบรื่น(谈生意顺利)
กันคุณไสย(防阻咒 防小人 防不好的东西)
แคล้วคลาดปลอดภัย(避险 平安)
แก้อุปสรรค์ด้านความรัก(感情问题)
**纯金符管99.99% 
适合投资 生意 出入平安 解降 避险 偏正财 人缘 感情等 招财等 
** 银+银质属于偏正财 横财 目前最高的一版 助力于人缘 招贵人 平安 防不好的东西 祛邪 在招 避 求 许愿方面都有一定的助力
**银+青铜质 功效 偏 正 横财 生意 防阻咒 祛邪 平安 提前预防
**银+红铜质 功效 解降 化解 生意兴隆 工作顺利 招财 贵人 避险 防小人(要当纯金人) 
**银+锡质 功效 工作 柔软 感情 人缘 贵人 说服力大 谈生意 管理(要当好人)
念 那莫语咒(三次)
那莫 达沙 帕卡哇多 哈拉哈多 三玛三铺塔沙
Namo tatsa phakhawato halahato sammasamphutthatsa
(念三次)
百万八心玛哈尼勇符管咒语(一次)
嗡 吉抵吉丹 吉抵潘丹 吉栽玛怒谭来
谭赢谭猜 动玛午奴古 动玛哈古
Om Jit Ti Jit Tang, Jit Ti Phan Tang Jit Jai Ma Nus Thang Lai
Thang Hying Thang Chai, Tong Ma Ud Non Ku Tong Ma Ha Ku
โอม จิตติจิตตัง จิตติพังตัง 
จิตใจมนุษย์ทั้งหลาย
จิตใจทั้งหญิงทั้งชาย
ต้องมาอุดหนุนกู ต้องมาหากู
念好了如果你拜供品给帕拍神和12心神 叫它们来吃你所拜供品 就许愿财源广广进 让你富富兴兴就行
达古玛哈尼勇艮兰+十二心符管
1 帝主伟人心脏( 高于所有的神皇)
2 国王伟人心脏( 高于所有的国王的权力)
3 元帥伟人心脏( 高于所有的     
    最高指挥官的权力)
4 聪明精英伟人心脏(高于所有的
   聪明精英人)
5 亿万富翁伟人心脏(多于所有的顶级
   亿万富翁的财富)
6 幸运伟人心脏(比所有的幸运人更加幸运)
7 国师伟人心脏(超过所有国师的知识)
8 佛祖伟人心脏
9 男人贵人心脏
10 女人贵人心脏
11 风神心脏 (风到哪里 贵客在那里)
12 黑神符管心脏(如果没有符管心脏 帮人很慢)
共 12 种伟人心脏的合奏达古 所以威力比很大还更强大,比好还更好 叫什么来什么的功效
达古华哉玛哈布鲁 北赞铺(12 种伟人心脏符管) 在1000 多年前的古老辈的高僧
所有的师父都带这种符管继承到现在,这符管有顶级强大的流行感,如放在家里可以帮助不会受到强盗的危险,哪个女人很难有孩子,请这符管戴在手腕上也可以帮助那个女会有很多孩子,孩子生出来也得到很多人的爱,如前说来的好效果,师父解释是应为这种符管能帮助我们得到功德和特等功勋,还会得到很多很多的好处。所以谁请符管戴在身上,赚取自己无债一身轻,平时默祷,遵守四谛,穷人会成为富人,恶运人会成为幸运人,无官階人会得到官階,哪个女人没有丈夫会得到丈夫,哪个男人没有妻子会得到妻子,那个家庭分裂会和好,没有孩子会得到孩子,没有慧欣会得到慧欣,如果国家,田地,公司,商店,庙衰落理了这种符管也可以帮助,公司,商店会发达,如果把符管装在主佛像低部,没天祭拜和默祷也会得到很大的财源。
ตะกรุดมหานิยมเงินล้าน( หัวใจมหาบุรุษ 12 จำพวก)
ตะกรุดรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของอาจารย์ณรงค์ ประกอบด้วยสองส่วนและสองพิมพ์ ส่วนที่ 1 เรียกด้ามมหานิยมเงินล้าน ด้ามมีแค่ 2 เนื้อ ทำจากเนื้อทองคำแท้และเนื้อเงินทั้งหมด ด้านหัวติดเม็ดไม้ยม ปลายติดเม็ดเงินกลมๆเกลี้ยงๆเรียกว่าเม็ดเงินล้าน สองสิ่งนี้รวมกันเรียกว่าด้ามมหานิยมเงินล้าน ส่วนที่ 2 เรียกว่า ตะกรุดมหาบุรุษ 12 จำพวก ในแผ่นตะกรุดมีจารมือของอาจารย์ณรงค์ เรียกว่า ยันต์คนเรียกทรัพย์ (หัวใจมนุษย์ 12 จำพวก พระพาย)หรือเรียกว่า พระพายเรียกหัวใจมนุษย์มาเรียกทรัพย์ 
แผ่นตะกรุดมีทั้งหมด 6 เนื้อ มี เนื้อทองคำแท้ 99.99% เนื้อนาค เนื้อเงิน เนื้อทองทิพย์ เนื้อทองแดงและเนื้อตะกั่ว (6 เนื้อนี้ มีเฉพาะในลองพิมพ์ จารมือจากอ.ณรงค์ทั้งหมด แต่สร้างน้อย ตอก 2 โค๊ด โค๊ด ณร 8 เหลี่ยมและโค๊ด ณร 9 เหลี่ยม) ส่วนชุดที่ออกจากสำนักรวมเทพหรือที่สำนักอาจารย์ณรงค์อยู่ในพิธีนั้นมีแค่ 3 เนื้อ แบ่งออกเป็น เนื้อทองคำแท้ 99.99% เนื้อนาค เนื้อเงิน
ตามตำรา 1,000 ปีที่แล้ว ได้บันทึกไว้ว่า ตะกรุดมหาบุรุษ 8 จำพวกนั้น(บวกับปัจจุบันอาจารย์ณรงค์ได้อัญเชิญ 4 หัวใจ 1.หัวใจพระพาย 2.หัวใจชาย 3.หัวใจชาย 4.หัวใจเทพดำ ) ในพระธรรมบทท่านหมายเอา มรรค 4 ผล 4 คือ ผู้เป็นโสดาปัตติมรรค ผู้ได้โสดาปัตติผล ผู้เป็นสกิทาคามิมรรค ผู้ได้สกิทาคามิผล ผู้เป็นอนาคามิมรรคผู้ได้อนาคามิผล ผู้เป็นอรหัตตมรรค ผู้ได้อรหัตตผล รวมเป็นบุคคลแปดจำพวกที่ควรแก่การกราบไหว้บูชา ในทางไสยศาสตร์ ท่านหมายถึงเอาหัวใจของมหาบุรุษผู้วิเศษสุด ถึง 8 ท่าน ใน 8 ด้าน จาก 8 ทิศในทั่วทั้งจักรวาล มาบรรจุในตะกรุดดอกนี้ ได้แก่  
• หัวใจของมหาบุรุษ      
ผู้เป็นพระเจ้ามหาจักรพรรดิ เหนือกว่าพระเจ้ามหาจักรพรรดิทั้งปวง   
• หัวใจของยอดท้าวพระยา 
ผู้มีอำนาจเหนือกว่าท้าวพระยาทั้งปวง  
• หัวใจยอดขุนพลแก้ว 
ผู้มีความกล้าหาญ เหนือกว่ายอดขุนพลทั้งปวง  
• หัวใจของยอดปราชญ์ 
ผู้รู้รจนา เหนือกว่าปราชน์ทั้งปวง  
• หัวใจของมหาเศรษฐี 
ผู้มีทรัพย์สมบัติเหนือกว่ามหาเศรษฐีทั่วไป  
• หัวใจของท่านราชครู   
ผู้มีความรู้เหนือกว่าราชครูทั้งปวง  
• หัวใจของพระพุทธเจ้า อีก 1 รวมเป็น 8 มหาบุรุษ ตะกรุดนี้จึงมี อานุภาพมากเสียยิ่งกว่ามาก ดีเสียยิ่งกว่าดี เป็นแก้วมณี สารพัดนึก ตระกรุดหัวใจมหาบุรุษ 8 จำพวก จากตำราอาจารย์ผู้เฒ่าครั้งโบราณ สมัย 1,000 กว่าปี พระอาจารย์เจ้าทั้งหลายได้ใช้และแจกสืบต่อกันมา จนมาถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิด ลาภยศ สรรเสริญ สุข อย่างอัศจรรย์ ท่านว่าเป็นบุญเป็นกุศลด้วยคุณวิเศษ ตามที่พรรณาไว้มากมาย สรุปได้ว่า ผู้ใดมีตระกรุดนี้ไว้ประจำตัวแล้วเจริญภาวนาด้วยพระคาถา หัวใจพระอริยสัจจ์เป็นประจำ คนยากจนจะเป็นเศรษฐี เศรษฐีจะรักษาทรัพย์ไว้ได้นาน คนโชคร้ายกลายเป็นคนโชคดี คนไม่มียศจะมียศ คนไม่มีผัวจะมีผัว คนไม่มีเมียจะได้เมีย ผัวเมียรังเกียจกันจะคืนดีต่อกัน ไม่มีลูกจะมีลูก ไม่มีปัญญาจะเกิดปัญญา บ้านเมือง ไร่ นา สวน บริษัท ห้างร้าน วัดวาอาราม ที่เสื่อมโทรมเอาตระกรุดฝังไว้ หรือติดไว้ที่ป้าย บริษัทห้างร้านจะเจริญรุ่งเรือง บรรจุไว้ใต้ฐานพระประธาน กราบไหว้บูชาเจริญภาวนา จะเกิดโชคลาภยิ่งใหญ่             วิธีเจริญภาวนา หายใจเข้านึกว่า พุท หายใจออกนึกว่า โธ หลายครั้ง ทำจิตให้สงบ แล้วภาวนาต่อด้วยพระคาถานี้    “ทุสะนิมะ” หลายๆ ครั้ง แล้วทำความปรารถนา ได้ผลมากน้อยตามแรงศรัทธา

 
DS022 ตะกรุดมหานิยมเงินล้านหัวใจมหาบุรุษ 12 จำพวก เนื้อเงิน+ตะกั่ว ลองพิมพ์ 2 โค๊ด อาจารย์ณรงค์ สำนักรวมเทพ ปี 2559 จ.สงขลา 达古玛哈尼勇艮兰+锡质12心百万符管 双印试模版 阿赞纳龙 佛历 2559 年 聚神殿 宋卡府
DS022 ตะกรุดมหานิยมเงินล้านหัวใจมหาบุรุษ 12 จำพวก เนื้อเงิน+ตะกั่ว ลองพิมพ์ 2 โค๊ด อาจารย์ณรงค์ สำนักรวมเทพ ปี 2559 จ.สงขลา 达古玛哈尼勇艮兰+锡质12心百万符管 双印试模版 阿赞纳龙 佛历 2559 年 聚神殿 宋卡府
DS022 ตะกรุดมหานิยมเงินล้านหัวใจมหาบุรุษ 12 จำพวก เนื้อเงิน+ตะกั่ว ลองพิมพ์ 2 โค๊ด อาจารย์ณรงค์ สำนักรวมเทพ ปี 2559 จ.สงขลา 达古玛哈尼勇艮兰+锡质12心百万符管 双印试模版 阿赞纳龙 佛历 2559 年 聚神殿 宋卡府
DS022 ตะกรุดมหานิยมเงินล้านหัวใจมหาบุรุษ 12 จำพวก เนื้อเงิน+ตะกั่ว ลองพิมพ์ 2 โค๊ด อาจารย์ณรงค์ สำนักรวมเทพ ปี 2559 จ.สงขลา 达古玛哈尼勇艮兰+锡质12心百万符管 双印试模版 阿赞纳龙 佛历 2559 年 聚神殿 宋卡府
 
รายละเอียดพระเครื่อง /产品详容
ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ / 通信助理国际贸易
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999)

พูดเขียนภาษาต่างประเทศไม่เป็นไม่เป็นไร เราเป็นสื่อให้ แค่คุณก๊อปปี๊ [Link สีแดง / 连接] ข้างล่างนี้ส่งมาที่ ผู้ช่วยสื่อสาร การซื้อขายระหว่างประเทศ
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) เราจะสื่อสารให้ครับ

想购请圣物但不会泰语没问题, 只要您把以下红色的 [Link / 连接] 复制, 送到 通信助理国际贸易 :
(Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999) 里, 加为好友 一定会帮得了您
Copy Link / 复制连接 : http://www.praasia.com/shop_product.php?product_id=19632
ID สินค้า / ID 商品 : 19632  | Line ID : tee99999999 | WeChat ID : Tee899999
ชื่อพระเครื่อง / 产品名 : DS022 ตะกรุดมหานิยมเงินล้านหัวใจมหาบุรุษ 12 จำพวก เนื้อเงิน+ตะกั่ว ลองพิมพ์ 2 โค๊ด อาจารย์ณรงค์ สำนักรวมเทพ ปี 2559 จ.สงขลา 达古玛哈尼勇艮兰+锡质12心百万符管 双印试模版 阿赞纳龙 佛历 2559 年 聚神殿 宋卡府
ราคา / 价格 : 9500 Baht
สถานะ / 状况 : ให้เช่า / 出售
ชื่อร้าน / 店鋪名稱 : หลวงปู่ทวดลิ้นดำ วาจาสิทธิ์(เทพดำ) 合力建龙普托灵丹聚神殿
เบอร์โทรติดต่อ / 電話 : 0927464999    074262615
ที่อยู่ / 地址: 15/3 ถ.ผดุงภักดี ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
จำนวนผู้เช้าชม / 游客: 160 คน (วันที่ลงประกาศ / 发布日期 06-10-2023 18:49:51 )
วันที่เปิดร้านค้า / 开店日期: 04 October 2023
ต่ออายุวันที่ล่าสุด / 最后次会员续期申请日期: 04 October 2023
วันสิ้นสุด / 结束日期: 03 October 2024 (เหลืออีก / 剩下 218 วัน / 天)
วิธีการชำระเงิน / 如何付款 :
ชื่อบัญชี / 帐户名称: นาย เซิงฟู หลิน
ธนาคาร / 银行名称 : ไทยพาณิช์
สาขา /分行 : หาดใหญ่
เลขที่บัญชี / 帐户号码: 5092875380
ประเภทบัญชี / 帐户类型: ออมทรัพย์
อื่น ๆ / 其他 :
ชำระสินค้านี้ผ่าน Paypal / 付款: ร้านนี้ยังไม่เปิดระบบ Paypal / 本没有注册paypal (สมัคร 注册)
ความเชื่อถือร้านค้านี้/ 本店的信用与服务态度分数:
คะแนนรวม / 总分数 530 | Comment 0
 
ระบบส่งข้อความ 2 ภาษา / 送消息2种语言翻译系统
โหวต / 评论 : DS022 ตะกรุดมหานิยมเงินล้านหัวใจมหาบุรุษ 12 จำพวก เนื้อเงิน+ตะกั่ว ลองพิมพ์ 2 โค๊ด อาจารย์ณรงค์ สำนักรวมเทพ ปี 2559 จ.สงขลา 达古玛哈尼勇艮兰+锡质12心百万符管 双印试模版 阿赞纳龙 佛历 2559 年 聚神殿 宋卡府 )
รายงานผลโหวตพระนี้ / 投票系統佛牌真-假区
ระบบโหวตนี้จะแสดงผลโหวตและเหตุผลที่โหวตเท่านั้น สำหรับข้อมูลผู้โหวตทางทีมงานได้มีการบันทึกไว้ เพื่อป้องกันผู้ที่มาช่วยดูพระให้ หากมีการโหวตว่าเก๊จนพระเครื่องนี้
มีคะแนนไม่ถึง 0% ระบบจะทำการลบสินค้านี้ทันที แต่หากผู้ที่โหวตมั่ว ๆ จะมีการตรวจสอบและหากมีเจตนาที่ไม่ดีจะมีการดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
投票系統佛牌真-假只能展示投票的报告结果和理由 总台中心团队员将会把所有关于员会投票的报告结果和理由记录 为了保护别人知道是哪位会员来帮测看牌和投票
如果本尊佛牌被投票假牌度的分数低于 0% 系统将会自动删除掉本尊佛牌 如果是会员乱投票 将被调查,如是故意, 将快被暂时冻洁或是被取消会员权 如果还确定您的佛
100 คะแนน / 分数
พระเก๊ / /假牌 ไม่แน่ใจ / 不确定 พระแท้ / 真牌
หากท่านคิดว่าพระเครื่องของท่านเป็นพระแท้แน่นอน ควรทำการแนบใบการันตีพระจากศูนย์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
如果还确定您的佛牌是正牌,必需把各地的认正佛牌中心出的认正佛牌书传来,以增加可靠性
เข้าสู่ระบบ / 登录
username / 帐号 : password / 密码 : ลืมรหัสผ่าน / 忘记密码 
ความคิดเห็นของการให้คะแนน / 投票分数的意见
สินค้าอื่น ๆ ในร้าน หลวงปู่ทวดลิ้นดำ วาจาสิทธิ์(เทพดำ) 合力建龙普托灵丹聚神殿 / 店的其它产品
  ID :19776
ให้เช่า / 出售
88
  ID :19769
ให้เช่า / 出售
74
  ID :19768
ให้เช่า / 出售
63
  ID :19753
ให้เช่า / 出售
74
  ID :19752
ให้เช่า / 出售
98
  ID :19751
ให้เช่า / 出售
84
  ID :19712
ให้เช่า / 出售
115
  ID :19689
ให้เช่า / 出售
212
  ID :19688
ให้เช่า / 出售
159
  ID :19687
ให้เช่า / 出售
173
  ID :19686
ให้เช่า / 出售
156
  ID :19679
ให้เช่า / 出售
208
  ID :19653
ให้เช่า / 出售
139
  ID :19652
ให้เช่า / 出售
140
  ID :19651
ให้เช่า / 出售
129
  ID :19650
ให้เช่า / 出售
151
  ID :19649
ให้เช่า / 出售
136
  ID :19648
ให้เช่า / 出售
128
  ID :19647
ให้เช่า / 出售
142
  ID :19638
ให้เช่า / 出售
161
  ID :19637
ให้เช่า / 出售
130
  ID :19636
ให้เช่า / 出售
166
  ID :19635
ให้เช่า / 出售
173
  ID :19634
ให้เช่า / 出售
154
  ID :19633
ให้เช่า / 出售
182
  ID :19632
ให้เช่า / 出售
160
  ID :19631
ให้เช่า / 出售
159
  ID :19630
ให้เช่า / 出售
152
  ID :19629
ให้เช่า / 出售
151
  ID :19628
ให้เช่า / 出售
156
เข้าสู่ร้าน หลวงปู่ทวดลิ้นดำ วาจาสิทธิ์(เทพดำ) 合力建龙普托灵丹聚神殿 / 进入商店