หน้าแรกพระเอเซีย / 首页亚洲网 เข้าสู่ร้านค้า/进入商店 สินค้าในร้าน / 本店产品
ค้นหาพระเครื่อง / 搜索:
  ID :19352
หลวงพ่อปาน / 潘神父 /Luang Pho Phan, Wat Bang Nom Kho,Pim 是一群雞尾巴的形狀。
名稱: หลวงพ่อปาน / 潘神父 /Luang Pho Phan, Wat Bang Nom Kho
高僧: หลวงพ่อปาน / 潘神父 /Luang Pho Phan, Wat Bang Nom Kho
年期: 佛历 2460 年
佛寺: วัดบางนมโค / Wat Bang Nom Kho
ให้เช่า / 出售
423
  ID :19350
หลวงพ่อปาน / 潘神父 /Luang Pho Phan, Wat Bang Nom Kho,Pim 是一群雞尾巴的形狀。
名稱: หลวงพ่อปาน / 潘神父 /Luang Pho Phan
高僧: หลวงพ่อปาน / 潘神父 /Luang Pho Phan
年期: 佛历 2460 年
佛寺: Wat Bang Nom Kho
ให้เช่า / 出售
405
  ID :19349
Phra Somdej Wat Rakhang,大字體
名稱: Phra Somdej Wat Rakhang
高僧: Somdet Phra Phuttachan(To Phromramsi)
佛寺: Wat Rakhang
ให้เช่า / 出售
501
  ID :19348
Phra Somdet Wat Rakhang大字體
名稱: Phra Somdet Wat Rakhang
高僧: Somdet Phra Phuttachan (Toh Phromramsi)
佛寺: Wat Rakang Khositaram
ให้เช่า / 出售
438