หน้าแรกพระเอเซีย / 首页亚洲网 เข้าสู่ร้านค้า/进入商店 สินค้าในร้าน / 本店产品
ค้นหาพระเครื่อง / 搜索:
  ID :19508
ให้เช่า / 出售
237
  ID :19507
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่น3 พ.ศ.2512
名稱: เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่น3 พ.ศ.2512
高僧: หลวงปู่สุข
佛寺: วัดโพธิ์ทรายทอง
ให้เช่า / 出售
719
  ID :19506
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ปี 2546 เนื้อทองแดง 莲艾凯 瓦接嘀佛寺 佛历 2546 年 红铜质
名稱: 莲艾凯 瓦接嘀佛寺 佛历 2546 年 红铜质
模版:
年期: 佛历 2546 年
佛寺: 瓦接嘀佛寺
ให้เช่า / 出售
209
  ID :19505
พระสมเด็จ/หลังตราโล่
名稱: 崇迪หลังตราโล่
高僧: 龙普纳 瓦拉康
模版: 崇迪
年期: 佛历 2495 年
佛寺: 瓦拉康
ให้เช่า / 出售
288
  ID :19504
เหรียญหล่อประทานพร อ.ฟั้น/ออกวัดสุทัศน์กรุงเทพ?
名稱: เหรียญหล่อประทานพร/อาจารย์ฟั้น/ออกวัดสุทัศน์ กรุงเทพ?
几帮: 巴汤喷药师佛版模
年期: 佛历 2511 年
ให้เช่า / 出售
189
  ID :19489
เหรียญหล่อปาง(เปิดโลก)หลวงปู่ฟั้น ปลุกเสก วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
名稱: 莲เหรียญหล่อปาง(เปิดโลก)อาจารย์ฟั้น พ.ศ.2511
模版: 莲北络
年期: 佛历 2511 年
ให้เช่า / 出售
225
  ID :19481
สมเด็จหลวงพ่อจิต(รุ่นแรก) วัดควนจง(สร้างน้อย) ต่อไปหายากครับ somdej Lp jit watkuancng
名稱: พระสมเด็จ(รุ่นแรก)หลวงพ่อจิตวัดเขาล้อมควนจง
高僧: 龙婆子(Lp jit)
模版: 崇迪
佛寺: 龙婆子 瓦坤中(Lp jit Wat khon zhong)
ให้เช่า / 出售
209
  ID :19480
เหรียญหลวงพ่อจิต รุ่น3 เนื้อทองแดง วัดควนจง พ.ศ.2553 Rian Lp jid Section2 watkunzong BE.2538 莲龙婆子 第二帮 红铜质 三荷叶版 瓦坤中寺 佛历2538 年
名稱: เหรียญหลวงพ่อจิต รุ่น3 เนื้อทองแดงรมดำ วัดควนจง พ.ศ.2553
年期: 佛历 2533 年
佛寺: 龙婆子 瓦坤中(Lp jit Wat khon zhong)
ให้เช่า / 出售
207
  ID :19479
เหรียญหลวงพ่อจิต รุ่น3 เนื้อทองแดง รมดำ วัดควนจง พ.ศ.2553 莲龙婆子 第1帮 红铜质 两个荷叶版 瓦坤中佛历2538 年Rian Lp jid roon1 watkunzong BE.2538
名稱: เหรียญหลวงพ่อจิต รุ่น3 เนื้อทองแดงรมดำ วัดควนจง พ.ศ.2553
高僧: 龙婆子(Lp jit)
佛寺: 龙婆子 瓦坤中(Lp jit Wat khon zhong)
ให้เช่า / 出售
184
  ID :19478
สมเด็จหลวงพ่อจิต วัดควนจง ต่อไปหายากครับ somdej Lp jit watkuancng
名稱: เหรียญหลวงพ่อจิต รุ่น3 เนื้อทองแดงรมดำ วัดควนจง พ.ศ.2553
高僧: 龙婆子(Lp jit)
年期: 佛历 2553 年
佛寺: วัดควนจง
ให้เช่า / 出售
182
  ID :19473
พระสมเด็จหลวงพ่อจิต (รุ่นแรก) วัดเขาล้อม ควนจง พ.ศ.2555
名稱: พระสมเด็จ(รุ่นแรก)หลวงพ่อจิตวัดเขาล้อมควนจง
几帮: 崇迪
模版: 崇迪
佛寺: วัดควนจง
พระโชว์ / 展示
263
  ID :19471
เหรีญหลวงพ่อจิต รุ่น3 เนื้อทองแดงรมดำ วัดควนจง พ.ศ.2553
名稱: เหรียญหลวงพ่อจิต รุ่น3 เนื้อทองแดงรมดำ วัดควนจง พ.ศ.2553
几帮: 第3帮
高僧: 龙婆子(Lp jit)
年期: 佛历 2553 年
佛寺: 龙婆子 瓦坤中(考龍)Lp jit Wat khon zhong(Khao lom)
พระโชว์ / 展示
189